Međunarodna konferencija pod nazivom "Jačanje saradnje između organizacija civilnog društva, nacionalnih vlada i Europske komisije", održat će se u Zadru (Hrvatska) 19. i 20. oktobra 2009 u organizaciji European Citizen Action Service (ECAS), Nacionalnog fonda za razvoj civilnog društva (NFCSD) i IMPACT European Centre for Cross Sector Partnership.

18.10.2009

Udruženje Vesta je organizovalo Okrugli sto u prostorijama Pedagoškog zavoda TK-a na temu ''Poboljšanje formalnog obrazovanja u srednjim školama kroz suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja u vezama mladih'', a u okviru projekta˝Prevencija rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama i promocija vrijednosti ravnopravnosti spolova među adolescentima''.

15.10.2009

U organizaciji Friedrich Ebert Stiftung 02. oktobra je u Hotelu Tuzla održana radionica o temi "Socijalno povjerenje u BiH". Učesnici radionice su mogli čuti više o socijalnom kapitalu i povjerenju koje vlada u BiH, a predočeni su i rezultati istraživanja koje je uradio dr. sc. Berto Šalaj, profesor na Fakultetu političkih nauka u Zagrebu, u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung.

05.10.2009

Balkanska mreža za razvoj građanskog društva (BCSDN) organizovala je 10. septembra u Briselu, u saradnji sa Aprodev-om, radionicu na temu "Pravo da budu saslušani: Politika proširenja EU i građansko društvo u Zapadnom Balkanu".

30.09.2009

Na prijedlog ministra za ljudska prava i izbjgelice BiH Safeta Halilovića, Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici usvojilo godišnji izvještaj o statusu spolova u BiH za 2008. godinu, u kojem je konstatiran napredak u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova, te date preporuke za njegovu efikasniju primjenu.

30.09.2009

U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle, a uz podršku Friedrich Ebert Stiftung, 25.septembra je u Kući plamen mira u Tuzli održan Okrugli sto o temi: ˝Kako podstaknuti razvoj ženskog poduzetništva˝. Učesnici su razgovarali o trenutnom stanju i problemima koji ograničavaju razvoj ženskog poduzetništva u BiH, kao i preporukama za rad i saradnju nadležnih subjekata u cilju njihovog otklanjanja.

28.09.2009

Udruženje VESTA uz podršku Friedrich Ebert Stiftung organizuje Okrugli sto na temu ''Kako podstaknuti razvoj ženskog poduzetništva''. Datum održavanja Okruglog stola je 25. septembar 2009.godine, Kuća Plamena mira sa početkom u 11:00 sati.

22.09.2009