Godišnji izvještaj daje pregled provedenih projekata i aktivnosti Udruženja Vesta tokom 2008. godine, ali ujedno prezentira i napredak u našem cjelokupnom djelovanju posvećenom promicanju poštivanja ljudskih prava, jednakopravnosti spolova i civilnog dijaloga i predstavlja dokaz ne samo našeg predanog rada, nego i stalnog rasta i jačanja.

14.09.2009

U okviru emisije ˝Kultura mira˝ koja se emituje u programu Vesta radija, fokus smo stavili na prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH. Večerašnja tema emisije koja počinje u 18:30 jeste: ''Uloga i značaj religije u procesu pomirenja''.

30.07.2009

Kako bi se ojačali lokalni mehanizmi koji omogućavaju stalni rad javnosti i pojedinaca na razvoju inkluzivnijih, integriranijih i tolerantnijih škola i zajednica, Misija OSCE-a u BiH tokom ovoga mjeseca, završit će seriju od preko 50 događaja koji imaju za cilj promoviranje poštivanja različitosti i kulture tolerancije.

29.07.2009

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović potpisat će sutra u New Yorku Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol, nakon čega će ovaj dokument biti upućen u proceduru ratifikacije u nadležnim institucijama BiH, saopćeno je iz kabineta ministra Halilovića.

28.07.2009

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o zabrani diskriminacije, čime je ispunjen još jedan uvjet za liberalizaciju viznog režima za građane BiH. Usvajanjem ovog zakona stvaraju se efikasniji zakonski uvjeti za uspješnije suprotstavljanje diskriminaciji građana BiH prema bilo kojem osnovu.

24.07.2009

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 22.jula prezentiran je Prvi polugodišnji izvještaj za 2009.godinu u sklopu projekta "Monitoring procesa evropskih integracija BiH", koji je objavila Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine.

24.07.2009

Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) organizirala je okrugli sto o temi "Liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza iz Mape puta". Europska komisija je ocijenila da je BiH napravila značajan napredak, ali da on nije dovoljan da bi se predložilo ukidanje viznog režima za građane BiH.

22.07.2009