Pozivamo sve zainteresovane firme i agencije da daju svoju ponudu izrade Komunikacijske strategije za Udruženje Vesta u cilju povećanja vidjivosti TACSO VESTA Resursnog centra, kao posebnog projekta udruženja, i same organizacije.

27.10.2016

Pozivamo sve zainteresirane firme da učestvuju na pozivu i pošalju svoje ponude za redizajn web stranice Udruženja Vesta www.vesta.ba.

Ponuda bi trebala da uvaži sljedeće potrebe udruženja:

27.10.2016

U okviru projekta Media Circle

Objavljujemo poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MEDIA CIRCLE, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Rok za dostavu prijava je 23. septembar, 2016. u 16.00 CET.

07.09.2016

Debata o rezultatima mjerenja Indeksa klijentelizma u zemljama JI Europe

Utvrđivanje vlasništva u medijima i uspostavljanje mehanizama za transparentno finansiranje medija iz javnih budžeta ključni su za sprječavanje klijentelizma u medijima i očuvanja novinarske profesije, poručeno je u četvrtak, 19. maja u Sarajevu sa debate o rezultatima mjerenja Indeksa klijentelizma  u zemljama Jugoistočne Evrope. Učesnici debate iz BiH, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Rumunije, upozorili su na konstantno urušavanje medija i novinarske profesije u regiji kao posljedice klijentelističkih odnosa vlasnika medija i političkih i ekonomskih centara moći.

20.05.2016

U Delegaciji Evropske unije u BIH, u srijedu 11. maja 2016. održan je sastanak predstavnika organizacija civilnog društva sa Izvršnim direktorom za Evropu i Centralnu Aziju u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS) Thomas Mayr-Harting i generalnim direktorom Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Christian Danielssonom.

11.05.2016

TACSO projekt je bio organizator regionalne konferencije „Monitoring EU smjernica za razvoj civilnog društva u zemljama proširenja, 2014-2020 – II godina“, održane u Skoplju, 27. i 28. aprila, 2016. Na konferenciji su učešće uzeli predstavnici DG NEAR (Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije), vladinih institucija, predstavnici Delegacija Evropske unije iz sedam zemalja regiona i organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, BJR Makedonije, Srbije, Kosova* i Turske.

11.05.2016

Politička analiza „Status kandidata za članstvo u EU- između izazova i slabosti“ 

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, u srijedu 7. aprila, održana je prezentacija političke analize „Status kandidata za članstvo u EU- između izazova i slabosti“ koju je pripremila Vanjskopolitička inicijativa BiH uz financijsku pomoć Friedrich Ebert Fondacije. Prezentaciji su prisustvovale i predstavnice Udruženja Vesta Amra Selesković i Indira Prljača.

07.04.2016