Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Saradnja poslovnog i obrazovnog sektora jedan od je ključnih preduvjeta za ekonomski i održivi razvoj lokalne zajednice, jedan je od zaključaka javne debate održane u Prnjavoru 8. marta. Ovo je četvrta javna debata koju organizira Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, a sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. Okupila je veliki broj poduzetnika, zvaničnika, aktivista, mladih i poljoprivrednika.

08.03.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Treća debata o lokalnom razvoju održana je 22. februara u Derventi pred više od stotinu privrednika, zvaničnika, srednjoškolaca i studenata te predstavnika organizacija mladih i civilnog društva. Domaćin debate bio je zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Khaldoun Sinno, kojem se pridružio britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, a u diskusiji su učestvovali domaći i regionalni eksperti.

22.02.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Na drugoj debati o lokalnom ekonomskom razvoju održanoj 9. februara u Zvorniku se okupio veliki broj građana, poduzetnika, zvaničnika kao i predstavnika organizacija mladih srednjoškolaca i studenata. Domaćini debate, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“,kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, bili su šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark i ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, a u diskusiji su aktivno učestvovali domaći i regionalni eksperti.

09.02.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Preko stotinu poduzetnika, predstavnika firmi, lokalnih zvaničnika, predstavnika mladih, udruženja žena, organizacija civilnog društva te renomiranih stručnjaka okupilo se 8. februara u Gračanici na prvoj debati o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. Ovo je prva u nizu od 15 debata koje Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizira u općinama širom zemlje. Domaćini debate bili su šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Anders Hagelberg, a pridružili su im se domaći i regionalni eksperti.

09.02.2018

Bosna i Hercegovina pozicionirana je i dalje je na začelju liste zemalja Jugoistočne Evrope prema mjerenju Indeksa klijentelizma u medijima za 2016. godinu. Indeks za Bosnu i Hercegovinu iznosi -0,67.Indeks klijentelizma u medijima na temelju empirijskih podataka mjeri politički uticaj na medije, postojeće stanje zakonodavnog i institucionalnog okvira medija, te ključna ekonometrijska mjerenja realnosti u kojoj mediji i novinari/ke rade u zemljama jugoistočne Evrope.

15.12.2017

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) koji finansira Evropska unija (EU) a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), poziva jedinice lokalne samouprave koje nisu učestvovale u jednoj od faza projekta Jačanje lokalne demokratije (LOD) da iskažu interes za učestvovanje u ReLOaD projektu. Bit će odabrano minimalno deset (10) partnerskih jedinica lokalne samouprave kojima će biti pružena podrška u razvoju transparentnih mehanizama za raspodjelu sredstava namijenjenih za finansiranje projekata organizacija civilnog društva (OCD).

13.06.2017

Civilni sektor je najvažniji za demokratske procese i demokratsko društvo, izjavio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nakon sastanka s predstavnicima civilnog društva u utorak, 16. maja. “Inicirao sam ovaj sastanak kako bismo intenzivirali našu saradnju i kako bismo predstavnike civilnog društva uključili u proces evropskih integracija”, dodao je on. Kazao je da su predstavnici civilnog sektora imali priliku dati svoje sugestije, komentare, kritike i prijedloge.

17.05.2017