Realizacija multisektoralnih radionica

U cilju implementacije projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka čiji je cilj unaprijediti uslove i uvećati mogućnosti za održivi povratak i reintegraciju manjinskih povratnika u lokalnu zajednicu, podržanog od Evropske unije, Udruženje Vesta je logistički pripremilo četiri multisektoralne radionice u četiri opštine sjeveroistočne BiH u Tuzli, Bijeljini, Sapni i Bratuncu, sa ciljem prezentacije multisektoralnog pristupa primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama.

Pored predstavnika/ca lokalne uprave, radionicama su prisustvovali i predstavnici/ce zajednica manjinskog povratka, te predstavnici/ce medija sa područja sjeveroistočne BiH (Srebrenica, Vlasenica, Milići, Bratunac, Zvornik, Bijeljina, Kalesija, Sapna, Ugljevik, Lopare, Tuzla, Čelić, Lukavac, Banovići, Brčko distrikt). Obzirom da navedene tri grupe korisnika čine jaku osnovu za održivi povratak, cilj radionice je podsticanje dijaloga svih učesnika/ca i unapređenje njihove međusobne saradnje u cilju stvaranja kvalitetnije osnove za dalji rad na pomirenju i efikasnijoj reintegraciji.

Pored toga, cilj radionice je bio da se svakom od pozvanih aktera prezentira Zakon o slobodi pristupa informacijama i iznađu mehanizmi za njegovu efikasniju sprovedbu. Dosadašnje edukacije o ovoj temi nisu imale multisektoralni pristup, već je promocija Zakona uglavnom bila organizovana za interesne grupe pojedinačno. Stoga ova projektna aktivnost nosila je sa sobom izazov zajedničkog rada na efikasnoj primjeni Zakona koji će, nadamo se, rezultirati boljim rezultatima u praksi. Prezentacija Centra za slobodan pristup informacijama je bila fokusirana na mehanizam djelovanja i praktičnu primjenu Zakona o slobodnom pristupu infomacijama i uvažila je važnost svakog od aktera u njegovoj primjeni, te ih podstaći na zajedničko delovanje.

Uporedo sa održavanjem radionice, a u cilju promotivne kampanje i skretanja pažnje javnosti na prednosti koje pruža Zakon o slobodi pristupa informacijama, Udruženje Vesta putem Vesta Radija producira 10 polusatnih radioemisija Iz drugog ugla koje se emituju putem mreže radio stanica u sjeveroistočnoj Bosni.