Građanski dijalog u Bosni i Hercegovini nephodan za unaprijeđenje prava osjetljivih grupa, posebno žena i djece

U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i nevladine organizacije ECAS sa sjedištem u Briselu, 25. juna 2009. godine u Hotelu Grand u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Građanski dijalog u BiH, organizacije civilnog društva i vladine institucije u unaprijeđenju prava žena i djece u BiH. Ova aktivnost dio je projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju relizaciju finansijski podržava Europska unija. Na konferenciji su analizirani kapaciteti za uspostavu efikasnog i konstruktivnog građanskog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovini i definisane preporuke za njegovo poboljšanje.

DodatakVeličina
Izvještaj sa konferencije.pdf165.09 KB