Prekogranična saradnja Bosne i Hercegovine i Crne Gore: Otvoren prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata

Delegacije Europske komisije u BiH i Crnoj Gori, u saradnji sa operativnim strukturama za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za europske integracije Crne Gore, pozivaju potencijalne aplikante da dostave prijedloge projekata u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

Prioritetna područja na koje se fokusira ovaj poziv odnose se na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj, unapređenje životne sredine (zaštita, promocija i upravljanje prirodnim resursima), te na inicijative izgradnje društvene kohezije i kulturne razmjene. Ukupni iznos od 1.980.000 € (900.000 € za BiH i 1.080.000 € za Crnu Goru) je na raspolaganju za finansiranje projekata prekogranične suradnje.

Poziv će biti otvoren do 09.10.2009. godine. Svi neophodni dokumenti vezani za ovaj poziv dostupni su na Web stranicama Direkcije za evropske integracije BiH (www.dei.gov.ba), Ministarstva za evropske integracije Crne Gore (www.gov.me/minzaevint), te na stranici EuropeAid (http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm).

Izvor: www.europa.ba; www.dei.gov.ba