Lokalne zajednice čine osnov jake i stabilne države

'Lokalna zajednica prEUzima inicijativu'

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark bio je domaćin sedme debate o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, koja je održana u Vitezu, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“. Učesnici debate, predstavnici privrednog i civilnog sektora, lokalne uprave i mladih, kroz aktivno učešće, diskutovali su o brojnim temama koje su značajne za lokalnu zajednicu u procesu evropskih integracija.

„Kroz debate koje provodimo u 15 lokalnih zajednica u BiH želimo da razgovaramo o stvarnim problemima, pitanjima i dilemama koje građani imaju o procesu pristupanja EU, jer čvrsto vjerujemo da su lokalne zajednice nosioci procesa evropskih integracija“, izjavio je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark i istakao da su jake lokalne zajednice osnov stabilne i uređene države.

„Jedan od primjera pokretanja incijative sa lokalnog nivoa upravo je opština Vitez koja je za vrlo kratko vrijeme uspostavila kvalitetnu međuopštinsku saradnju, privukla investitore i omogućila privredni razvoj“, naveo je Wigemark.

Naglašavajući značaj projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ ambasadorica SR Njemačke u BiH Christiane Hohmann ukazala je na podršku koju BiH ima u procesu pristupanja EU.

„Važno je da svi građani znaju da EU želi ovu zemlju u svom sastavu, a mi smo tu da pomognemo kako bi se što prije savladale sve preprepreke i izazovi“, rekla je ambasadorica Hohmann napominjuću da jedan od ključnih projekata usmjerenih na jačanje preduzetništva u BiH, kojeg provodi GIZ, finansiraju EU i njemačka vlada.

„Hrvatska je ulaskom u EU ostvarila brojne benefite i danas je to jedna demokratski, pravni i ekonomski jača zemlja koja kao punopravna članica može da učestvuje u donošenju svih važnih odluka na evropskom nivou“, izjavio je ambasador Republike Hrvatske Ivan Del Vechio izražavajući uvjerenje da BiH može jednako dobro slijediti primjer prvog susjeda.

Učesnici debate su iskoristili priliku da sa regionalnim i domaćim ekspertima razgovaraju i o temama javno-privatnog partnerstva, rješavanju pitanja i podršci nevladinom sektoru kroz EU fondove. Prisutni su takođe pokazali interes prema uspostvljanju poslovnih inkubatora i razvoju socijalnog poduzetništva kroz projekte namjenje zapošljavanju i samozapošljavanju mladih i nacionalnih manjina.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i odživom razvoju lokalnih zajednica:

ProLocal - Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“,  a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. U okviru projekta će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.