Poziv za dostavljanje ponuda re-dizajna web stranice Udruženja Vesta www.vesta.ba

Pozivamo sve zainteresirane firme da učestvuju na pozivu i pošalju svoje ponude za redizajn web stranice Udruženja Vesta www.vesta.ba.

Ponuda bi trebala da uvaži sljedeće potrebe udruženja:

- re-dizajn postojeće stranice uz korištenje modernih i lako upravljivih platformi

- održavanje web stranice

- profesionalni hosting

- tehničku podršku

- lako i samostalno uređivanje sadržaja od strane osoblja Udruženja Vesta

Molimo Vas da primjetite da nova web stranica treba da:

· obezbijedi CMS funkcionalnosti upravljanja sadržajima te osnovno administriranje i prilagođavanje dizajna

o Kreiranje sadržaja

§ Vijest

§ Projekat

§ Stranica (statičke)

§ Image

§ Anketa

o Upravljanje sadržajem (statičko i dinamičko)

§ Books (opciono)

§ Comments

§ Content

§ Post settings

§ RSS publishing

§ Search content

§ Translations

o Site building

§ Contact form

§ Moduli (opciono)

§ Teme

o Site configuration

§ Administration theme (opciono)

§ Date and time

§ File system

§ File uploads

§ Images

§ Image toolkit (opciono)

§ Izvještavanje o greškama

§ Multilingual system (dva jezika najmanje)

§ Performance (opcija)

§ Maintenance tasks scheduling (neka opcija za backup)

§ SEO

§ Site information

§ Site maintenance

§ Čisti URLovi

o User management

§ Profiles

§ Search users

§ Users

§ User settings

§ Status report (opcija)

· ima poveznice sa postojećom stranicama kojima upravlja Udruženje Vesta (www.vestaradio.ba , www.gradjanizaeuropu.ba i www.antikorupcija.ba

· obezbijedi interakciju sa socijalnim mrežama

· ima cjelokupan sadržaj koji već postoji na adresi www.vesta.ba

· ima nove pod-stranice koje se odnose na TACSO VESTA Resursni centar i Vesta Group doo na kojima će sadržaj tek biti kreiran

Vaša ponuda treba da sadži opis usluge, vrijeme početka i finalizacije aktivnosti na re-dizajnu stranice kao i ukupnu cijenu usuge.

Molimo Vas da ponudu dostavite do 15. Novembra 2016.

Za sve ostale informacije, molimo Vas da bez ustručavanja kontaktirate naš ured.

S poštovanjem,

Amra Selesković

Direktorica