Poziv za dostavu projektnih prijedloga za podugovarnje zagovaračkih nevladinih grassroot organizacija

U okviru projekta Media Circle

Objavljujemo poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu projekta MEDIA CIRCLE, sufinanciranog od strane Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, za nevladine grassroot organizacije u jugoistočnoj Europi (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunjska i bivša jugoslavenska Republika Makedonija). Rok za dostavu prijava je 23. septembar, 2016. u 16.00 CET.

Daljnje informacije za Prijavu:

Upite šaljite elektroničkom poštom/e-mailom na bhnovinari@bhnovinari.ba i aplikacije@vesta.ba do 12. septembra, 2016.

Prijave se MORAJU poslati elektroničkom poštom/e-mailom na bhnovinari@bhnovinari.ba i aplikacije@vesta.ba , do 23. septembra, 2016. u 16.00 CET. U predmet prijave/e-maila stavite sljedeće: Project proposal under the call for sub-granting advocacy grassroot NGOs – MEDIA CIRCLE, IPA/2013/332-758 under IPA Civil Society Facility (EuropeAid/134613/C/ACT/MULTI).

Za više detalja pogledajte Upute ovog poziva te Obrazac prijave koje možete pronaći ovdje:

1. Upute za prijavitelje/aplikante

2. Obrazac prijave

3. Osnov za kreiranje kampanje – MCI izvještaj

4. Više o projektu na sajtovima: Integrity Observers i Fairpress.eu