Izvještaj: Organizacioni razvoj sa fokusom na odgovorno i transparentno upravljanje

TACSO BiH u partnerstvu sa TACSO VESTA je u periodu oktobar – decembar 2015. godine proveo jednodnevne obuke, u vidu treninga i direktnih konsultacija za ukupno 26 OCD-a na temu „Organizacioni razvoj sa fokusom na odgovorno i transparentno upravljanje“. Cilj obuke je bio unapređenje kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva u upravljanju organizacijom, razumijevanju razvojnih koncepata i primjeni odgovarajućih modela za vlastiti organizacioni razvoj.

Specifični cilj je bio usmjeren na usvajanje znanja i vještina u primjeni metodologije integrisanog organizacijskog razvoja (IOM) koji će omogućiti veći nivo programske i finansijske transparentnosti, učinkovitog i odgovornog djelovanja prema članovima, korisnicima, osnivačima, javnosti i drugim ključnim akterima.

Informacije o rezultatima provedenih treninga i konsultacija možete naći u OVDJE.