Poziv OCD na sudjelovanje u konsultativnom sastanku za planiranje EIDHR Poziva za prijedloge 2015-2016

TACSO BH i TACSO VESTA u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizuju konsultativni sastanak u cilju planiranja EIDHR Poziva za prijedloge projekata 2015-2016. Sastanak će biti održan 21. januara 2016. godine u prostorijama Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3, Sarajevo sa početkom u 11:00 sati.

Učesnicima sastanka će biti prezentirani dijelovi Višekorisničkog akcionog programa Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava za period 2016-2017, odnosno Akcioni dokument za podršku pozivima za projekte koji se odnose na civilno društvo u šemama za pojedine države, koji je predmet konsultacija. 

Organizacije koje žele sudjelovati u procesu konsultacija, trebaju se prijaviti putem emaila na adresu info.ba@tacso.org najkasnije do 19. 01. 2016. do 17:00. Broj učesnika je ograničen na 50 predstavnika organizacija civilnog društva zbog kapaciteta sale.

Organizacijama koje nisu u prilici prisustvovati sastanku, biće omogućeno dostavljanje prijedloga i komentara putem emaila info.ba@tacso.org do 28.01.2016.

Organizatori ne snose troškove putovanja za sudjelovanju na konsultativnom sastanku.

U cilju pripreme za sastanak, u prilogu dostavljamo relevantne dokumente za analizu.

Akcioni plan 2015 | Akcioni plan 2016/17 | Odluka Komisije | Upute