Neprofitne radiostanica u osiguravanju prava na komuniciranje u procesu EU integracija

Okrugli sto 'Uloga neprofitnih radiostanica u osiguravanju prava na komuniciranje u procesu EU integracija'' održan je u Sarajevu, u utorak, 22. decembra, u organizaciji Udruženja Vesta. Pažnja je posvećena pravu na komuniciranje u procesu europskih integracija i ulozi građana u izgradnji europskih vrijednosti u BiH. Uvodničarke su bile Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH Novinari i Sanela Tunović, stručnjakinja za komuniciranje u TACSO regionalnom uredu u Sarajevu. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije, Direkcije za europske integracije, BH Novinara, organizacija civilnog društva i dr.

U mjesecu u kojem obilježavamo međunarodni Dan ljudskih prava, Udruženje Vesta skrenulo je pažnju na koliko je pravo na komuniciranje važno u BiH, koliko su građani primaoci informacija, a koliko su i oni koji informišu, te koliko je važana njihova riječ u procesu europskih integracija.

Kao što je poznato, pravo na komuniciranje omogućava ljudima da se izraze individualno i kolektivno putem različitih medija. Od vitalnog značaja je za puno sudjelovanje u razvoju društva i nadilazi slobodu mišljenja i izražavanja, jer uključuje područja kao što su demokratsko upravljanje medijima, medijsko vlasništvo i kontrolu, kulturne raznolikosti, pravo na jezik i prava na obrazovanje, privatnost, mirno okupljanje i samoodređivanje.

Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić izjavila je da u BiH postoji neiskorišteni prostor i neiskorištenost neprofitnog radija kao modela komuniciranja koji u svijetu postoji odavno, te da u BiH postoji od 2001. osnivanjem Vesta radija, a do danas su osnovana još tri. Pojasnila je da je ta vrsta medija jako važna za demokratizaciju javne komunikacije, jer te male lokalne radiostanice osiguravaju pluralizam informacija, stavova i mišljenja, te daju mogućnost građanima za puno veću participaciju i utjecaj na kreiranje odluka lokalnih vlasti.

''To je treća vrsta medija, potpuno drugačija od komercijalnih i javnih, a veoma važna za demokratizaciju društva. Putem malih radiostanica osigurava se pluralizam informacija, kao i prisustvo različitosti, stavova i ideja. S druge strane, daje se mogućnost građanima za veću participaciju u komunikacijskom prostoru, te učešće u kreiranju odluka'', istakla je Rudić.

Rudić je navela da je za postojanje neprofitnih radiostanica neophodno jako civilno društvo, te da je upitno da li je to slučaj u BiH i koliko je ovdašnje civilno društvo uopće svjesno potrebe postojanja takvog medija.

Takođe, mišljenja je da je u našoj zemlji ograničavajuća okolnost što nemamo i fondove koji bi finansirali 'community' radio stanice ili neprofitne medije. ''Nemamo kriterije za dodjelu sredstava iz budžeta od onih koji prave programe od interesa za građane. Tako da o povećanju broja 'community' radio stanica u BiH bi trebalo razmišljati i o formiranju fonda za finansiranje neprofitnih programa od značaja za lokalnu zajednicu'', zaključuje generalna tajnica Udruženja BH Novinari Borka Rudić.

Stručnjakinja za komuniciranje projekta Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva (TACSO) Regionalnom uredu u Sarajevu Sanela Tunović rekla je da organizacije civilnog društva ne znaju da komuniciraju s medijima zbog čega jednom godišnje na nivou regije organiziraju neki događaj o komunikacijama. Tunović je kazala da su neprofitne radiostanice jedan od mogućih komunikacijskih kanala, ali zbog trenutne situacije na terenu organizacije civilnog društva bez izuzetno dobre inicijative i organizacije ne bi mogle ovladati tom vrstom medija u BiH.

 

''Jako je puno nerazumijevanja, nekoordinacije, nepostojanja određenih fondova za medije u ovom sektoru, ali i nepostojanje državne strategije. Moramo napraviti jedan program da alarmiramo i ukažemo na ono što treba uraditi u narednom periodu u ovom sktoru. Ono što je važno je to da postoji pravna regulativa u BiH za to'', istakao je rukovodilac Sektora za dozvole, digitalizaciju i koordinaciju u emitiranju Regulatorne agencije za komunikacije u BiH Emir Povlakić, te zaključio da je uticaj 'community' sektora u BiH za lokalnu zajednicu nemjerljiv.

Dok se sve više u svijetu neprofitni mediji vide kao značajan impuls za razvoj novinarstva u cjelini, Bosna i Hercegovina ima mogućnosti i potrebe da svoju medijsku politiku prilagodi kako bi ona prepoznala postojeće i podržala razvoj novih neprofitnih medijskih kuća, u ovom slučaju i 'community' radio stanica. Na tom putu, predstavnici neprofitnih medija i medijskih djelatnika traže ne samo podsticajno okruženje za razvoj 'community' radija u BiH, već i bolju regulaciju njihovog finansiranja, te održivosti ovog vida novinarstva za potrebe kako lokalne zajednice, tako i samog građanina.