Novo izdanje Biltena TACSO BiH, koje je pripremio TACSO VESTA resursni centar

Pogledajte novo izdanje Biltena TACSO BiH, koje je pripremio TACSO VESTA resursni centar. Više o našim aktivnostima u periodu maj-august, možete pročitati na ovom linku.