Poziv za učešće OCD u BiH na konferenciji ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu u BiH 2014-2020 – Uvod u monitoring u BiH''

TACSO kancelarija u BiH organizuje, a TACSO VESTA realizuje konferenciju ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu u BiH 2014-2020 – Uvod u monitoring u BiH''. Konferencija će okupiti predstavnike Evropske unije, relevantnih vladinih institucija i agencija, međunarodnih organizacija kao i predstavnike OCD-a.

Otvoreni poziv u prilogu. Prijavite se. Sretno!

Tačan datum konferencije će biti naknadno preciziran. 


Download:

Otvoreni poziv

Prijavni obrazac