VESTA RESURSNI CENTAR podržan od TACSO

Projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) započeo je partnerstvo sa Udruženjem VESTA u Bosni i Hercegovini s ciljem osiguranja održivosti funkcija TACSO-a nakon što projekat bude završen u 2017. godini. VESTA je od oktobra 2014. domaćin TACSO-u u svojim uredima u Sarajevu i Tuzli. Partnerstvo u Bosni i Hercegovini je dio procesa koji se odvija i u Albaniji, na Kosovu, u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. Evropska unija podržava projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) od 2009. godine u sklopu mehanizma Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF), s ciljem izgradnje snažnog civilnog društva te podsticanja okruženja i kulture u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj, koji omogućavaju nesmetan razvoj i jačanje civilnog društva.

Resursni centri će pratiti nacionalne TACSO urede u implementaciji Projekta sve do njegovog završetka, te dobijati podršku u izgradnji kapaciteta za organizacioni razvoj te primjereno vođenje u cilju poboljšanja obima njihovih usluga organizacijama civilnog društva.