“Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini”

Projekt "Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" ima za cilj unapređenje tehničkih kapaciteta Vesta Radija, kao i razmjenu iskustava sa drugim radio stanicama lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti će uključivati razvoj nove web stranice “VestaRadio” sa web streamingom i online alatima za obuku u upravljanju radio stanicama lokalnih zajednica. Podršku realizaciji projekta u period januar-juni 2015. osigurava kanadska organizacija WACC.

Projekat će omogućiti objavljivanje priloga i mentorske konsultacije u oblasti građanskog novinarstava, kao i aktivnosti organizovanja okruglog stola i konsutlacija koje će okupiti predstavnike drugih zainteresiranih radio stanica na lokalanom nivou u BiH i istražiti prostor za zajedničke inicijative.