Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene

Udruženje Vesta realizuje projekat “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene” putem kampanje koja je započela u julu mjesecu 2014.  Projekat se realizuje u periodu juli-decembar 2014. godine, na području FBiH, uz velikodušnu podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu. 

Modernu demokraciju nije moguće zamisliti bez ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima i strukturama odlučivanja, a prisustvo žena u političkom životu je potvrda legitimiteta političkog procesa i različitosti kao razvojne paradigme.

Udruženje VESTA putem kampanje koju provodi u okviru projekta nastavlja svoje dugogodišnje zagovaračke aktivnosti za jednakopravan pristup i veće učešće žena u politici na putu ka dugoročnim i održivim promjenama!