„MEDIA CIRCLE“

„MEDIA CIRCLE“ je novi četvorogodišnji projekat (2014-2018), koji je usmjeren na poboljšanje politika u oblasti slobode medija i uspostavljanja održivih mehanizama za aktivni medijski monitoring i odgovorno pravovremeno djelovanje u zemljama jugoistočne Europe. Organizacija Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske je voditelj projekta „MEDIA CIRCLE“, a partneri na projektu su Expert forum iz Rumunije, Udruženje BH novinara i Udruženje Vesta iz Bosne i Hercegovine, BIRN, Srbija, Centar za medija aktivnosti iz Makedonije, Institut za javne politike i Građanska alijansa iz Crne Gore.

Projekat bi trebao doprinijeti poboljšanju nacionalnih i internacionalnih politka u finansiranju medija, transparentnosti i odgovornosti, medijskim slobodama i zaštiti novinara. Očekuje se da će projekat rezultirati i osnaženom suradnjom između medija, javnih institucija i nevladinih organizacija, kao i unpaređenim kapacitetima medija i OCD na polju monitoringa politika i zastupanja u depolitizaciji medija i smanjenju “klijentalizma“ u medijskom prostoru. Projekat finansira Europska Unija.