Rad političarki u lokalnoj zajednici

Demokracija podrazumijeva sudjelovanje građana i građanki u procesima donošenja političkih odluka koje će vrijediti za cijelu zajednicu, bilo putem izravnog sudjelovanja u tim procesima ili putem biranja svojih zastupnika i zastupnica koji će u njihovo ime donositi odluke. Tri su ključna razloga za povećanje političke participacije žena: demokratsko pravo, korištavanje resursa i interesno zastupanje. Žene čine polovicu ukupne populacije te imaju pravo na razmjernu zastupljenost u predstavničkim, izvršnim i sudskim tijelima svojih država. Isključivanjem žena iz demokratskih političkih procesa isključujemo dragocjene vrijednosti koje te žene posjeduju - znanja, vještine i sposobnosti. I na kraju, pretpostavka je da žene imaju neke posebne interese te se isključenjem žena iz procesa odlučivanja ti interesi nedovoljno zastupaju u donošenju političkih odluka.

Političko odlučivanje predstavlja jednu od oblasti u kojoj su rodne nejednakosti najizraženije. Muškarci i žene nemaju jednake šanse da zauzmu položaje političke moći, niti imaju jednak pristup procesu donošenja važnih političkih odluka. Ovakav trend prepoznatljiv je na svjetskom nivou, ali to ne bi trebalo da bude utjeha za nepovoljno stanje u našoj zemlji, već bi se trebalo ugledati na države koje predstavljaju pozitivne primjere u pogledu ravnopravnijeg učešća žena i muškaraca u politici. Tek ovo ravnopravno učešće može da omogući da se politike koje se usvajaju oblikuju po mjeri potreba i žena i muškaraca.

Nakon završenih izbora 2012. godine, u političkom životu općine primjetan je mali broj žena koje se aktivno bave politikom, iako ih je kao članica različitih političkih opcija značajan procenat evidentirano na stranačkim listama.

Kada je u pitanju učešće žena u političkom životu, jedan od ključnih faktora koji limitira njihov ozbiljniji angažman je po brojnim istraživanjima uzrokovan kako odsustvom vremena, tradicionalnoj ulozi i brojnim obavezama žene u porodici, ali i nedostatkom društvenih mreža koje su daleko razvijenije kod muškaraca i koje su jedna od važnih pretpostavki za uspjeh na izbornim listama.

S tim u vezi, kada se uzmu u obzir izborni rezultati koje su žene kandidatkinje ostvarile na netom održanim izborima u Bosni i Hercegovini i imajući u vidu da se 2014. godine u Bosni i Hercegovini održavaju Opći izbori, a da brojne žene kandidatkinje na prošlim Općim izborima nisu uspjele da osvoje mandate i tako doprinesu radu kantonalnih, entitetskih ili državnih parlamenata i svojim radom osnaže kako lokalnu zajednicu tako i viši nivo, ovim projektom ćemo doprinjeti njihovom većem broju i plodotvornijem radu tako što ćemo u 2013. godini organizovati niz edukacijskih seminara i radionica.

Sveukupni cilj realizacije aktivnosti jeste da se osnaže žene i mladi u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Aktivnosti će pomoći povećanje političke participacije žena i mladih unutar političkih partija na predstojećim Općim izborima te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, kao i povećati njihov angažman u politici.

Aktivnosti će pomoći da se ojačaju žene i mladi kako bi imali značajniju ulogu u izbornim i političkim procesima jer su tada političke partije više usmjerene na suštinska pitanja upravljanja na svim nivoima nego na etničke podjele koje inače dominiraju u državnim političkim debatama.

Takođe, u ovoj godini Vesta radio će producirati serijal radioemisija (jedna mjesečno) koje za cilj imaju povećanje političke participacije žena. Napominjemo, serijal emsija koje smo producirali u aktivnostima za 2012. godinu, bio je izuzetno slušan u pogramu Vesta radija.

Period implementacije: januar – decembar 2013. godine

Korisnici/e projekta: Žene i mladi sa područja Tuzlanskog kantona

Područje pokriveno projektom: Tuzlanski kanton