Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zmeljama Zapadnog Balkana

Projekat “Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, finansira Europska unija, a provode partnerske organizacije iz Srbije, Crne Gore i BiH (SeConS, Ženska akcija, EDA i VESTA ) u okviru Multi-IPA programa prekogranične saradnje se realizira u periodu decembar 2011 – maj 2013.

U projekat su uključeni predstavnici/ce mehanizama za rodnu ravnopravnost: Uprave za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, Gender centra – Centra za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske, Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine i Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti Ministarstva pravde i ljudskih prava Crne Gore.

Osnovni cilj projekta je poboljšanje saradnje i umrežavanje iz zemalja Zapadnog Balkana i iz zemlje EU, u cilju razmjene iskustava i zajedničke akcije usmjerene na unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Specifični cilj projekta je jačanje specifičnih kapaciteta organizacije civilnog društva (OCD) za aktivnije i efikasnije učešće u demokratskim procesima kako bi doprinijele unapređenju rodne ravnopravnosti na lokalom nivou i osnažile saradnju sa gender mahanizmima. VESTA iz Tuzle i EDA iz Banjaluke su lokalni partneri za r ealizaciju projekta u po dvije općine na području BiH.

Projekat je usklađen sa EU poveljom o radnoj ravnopravnosti a koncept integriranja rodne perspektive je obuhvatan i on podrazumijeva da se rodna perspektiva mora integrirati u sve javne institucije, mehanizme političkog odlučivanja, statistike i politike, sa ciljem ostvarivanja rodne ravnopravnosti – jednakih šansi i prava za žene i muškarce.

Projekt podrazumjeva realizaciju sa dvije općine u TK, općinama Gradačac i Gračanica.

Glavne aktivnosti projekta:

• Razvoj metodologije za pregled stanja rodne ravnopravnosti na području općina

• Izradu dokumenta ocjene rodne ravnopravnosti po ključnim društvenim–ekonomskim aspektima na lokalnom nivou

• Ocjenu kapaciteta i nivou inkorporiranja rodne perspekitve u organizaciono i institucionalno djelovanje organizacija civilnog društva uključenih u projekat

• Transfer znanja i studijska posjeta Švedskoj

• Razvoj metodološkog priručnika za unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou po osnovu zajedničke platforma za sve tri zemlje učesnice projekta, konteksutlano prilagođen lokalnim specifičnostima

• Isporuka trening modula OCD i predstavnicima općina/komisije za jednakopravnost spolova

• Iniciranje zajedničkih akcija za provedbu, praćenje i izvještavanje o stanju rodne ravnopravnsti na području općina