Podići svijest javnosti o zaštiti životne sredine u općini Živinice

Održana druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta Monitoring javnih usluga u općini Živinice, u Sali općinskog vijeća Živnice, 6. novembra 2013. godine održana je druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice s fokusom na zaštitu okoline. Panel diskusiji prisustvovali su načelnik Općine Živinice Hasan Muratović, šef Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Enes Glavinić, predstavnici Javnih preduzeća i predsjednici Savjeta MZ.

Udruženje Vesta u saradnji sa Općinom Živinice implementira projekt ''Monitoring javnih usluga u općini Živinice'' uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je poboljšanje javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Živinice, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

Projektne aktivnosti predstavljaju drugu fazu u odnosu na ranije realizirano istraživanje o nivou zadovoljstva građana općine Živinice javnim uslugama, te unose novinu kojom se prati u kojoj su mjeri nosioci vlasti u općini Živinice uzeli u obzir potrebe građana te u skladu sa tim poduzeli konkretne mjere za rješavanje prioritetnih problema građana i poboljšanja kvalitete života u ovoj općini.

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta, u Sali općinskog vijeća Živnice, 6. novembra 2013. godine održana je druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice s fokusom na zaštitu okoline. Panel diskusiji prisustvovali su načelnik Općine Živinice Hasan Muratović, šef Službe za prostorno uređenje i komunalne poslove Enes Glavinić, predstavnici Javnih preduzeća i predsjednici Savjeta MZ. Učesnici su bili veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se javnim dijalogom između građana i predstavnika općine došlo do bolje komunikacije, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.

Projektni koordinator Udrženja Vesta Alem Sinanović učesnike Panel diskusije upoznao je sa zaključcima prve panel diskusije ističući da su ključni problemi koje su učesnici tada istakli a kada su u pitanju javne usluge još uvijek komunalna higijena, kolektivno grijanje i vodosnabdjevanje. Istakao je da je cilj druge panel diskusije da se zajedničkim djelovanjem osnaži javni dijalog između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Živinice, posebno kada je u pitanju zaštita životne sredine. Predstavio je Inicijativu ''Bubimo odgovorni prema svojoj okolini'' koja ima za cilj unaprijeđenje javnih usluga u općini Živinice identifikovane tokom istraživanja u 2012. godini.

''Kako je istraživanje o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice između ostalog pokazalo i nizak nivo svijesti građana o kulturi pri odlaganju smeća i volonterizmu u održavanju zelenih površina i parkova, u okviru projekta, pokrenuli smo Inicijativu ''Budimo odgovorni prema okolini u kojoj živimo'', kako bi uticali na svijest građana o zaštiti okoline. Realizacija građanske Inicijative, kroz javni dijalog lokalnih vlasti, građana, javnih preduzeća i organizacija civilnog društva, direktno će uticati na unaprijeđenje javnih usluga ''Komunalna higijena'' i ''Održavanje zelenih površina i parkova'', kazao je projektni koordinator Alem Sinanović.

Načelnik općine Živinice Hasan Muratović istakao je da je problem zaštite okoliša u Živinicama akutan problem koji traje već godinama. ''Divlje deponije postojale su na svim mjestima i godinama smo ih uklanjali a ljudi su formirali nove. Kako bi smanjili nastajanje divljih deponija, donijeli smo odluku da svako domaćinstvo u općini Živinice mora biti obuhvaćeno organizovanim odvozom smeća, a građani bi se obavezali potpisivanjem Ugovora o odvozu smeća. Takođe, uveli smo i komunalnu policiju a sve u cilju zaštite okolice'', kazao je načelnik općine Živinice Hasan Muratović.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju zaštita okoliša i zbrinjavanje smeća, između ostalog, potrebno je krenuti od najmlađih građana općine Živinice, a sve u cilju podizanja svijesti i važnosti ovog pitanja. ''Krenuli smo sa kampanjama, sa predavanjima po osnovnim i srednjim školama, što je rezultiralo smanjenim brojem diljvih deponija. U narednom periodu moramo da obuhvatimo domaćinstva organizovanim odvozom smeća. Još uvijek niko nije kažnjen radi nezakonitog odlaganja smeća, jer želimo da kod građana probudimo svijest i odgovornost, ali u kontrolama koje će inspekcije i komunalni redari uraditi u narednom periodu, domaćinstvo koje ne bude imalo Ugovor o odvozu smeća biti će kažnjeno'', istakao je Načelnik općine Živinice Hasan Muratović.

Prema riječima Šefa Službe za prostrno uređenje i komunalne poslove Enesa Glavinića, građani u svojim mjesnim zajednicama formiraju divlje deponije i ne vode računa o kvalitetnom zbrinjavanju otpada. ''Dobra stvar je da je formiranje divljih deponija sve manje na području općine Živinice. Trenutno je 29 divljih deponija na području Općine, a u narednom periodu preko Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okoliša pokušat ćemo osigurati sredstva kako bi i ove divlje deponije sanirali. U narednom periodu će općina nastaviti podržavati projekte o značaja za zaštitu životne sredine u općini Živinice'', kazao je Šef službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Enes Glavinić.

Javni dijalog između mjesnih zajednica i Općine Živinice je neizostavna karika kada je u pitanju konkretno rješavanje problema građana, naglašava predsjednik mjesne zajednice Podgajevi Ćazim Tulumović. ''Diskusija o temi zaštite okoliša zaslužuje pažnju. Mi koji dolazimo iz mjesnih zajednica godinama radimo u saradnji sa Općinom na rješavanju kako ovih pitanja tako i drugih važnih za lokalnu sredinu. Zahvaljujući ovakvoj saradnji, javnom dijalogu između mjesnih zajednica i Općine Živinice, riješili smo velike probleme kada je u pitanju zagađenje okoliša'', kazao je predsjednik mjesne zajednice Podgajevi Ćazim Tulumović.

Zaključak učesnika Panel diskusije je da treba nastaviti sa zajedničkim komuniciranjem i javnim dijalogom predstavnika mjesnih zajednica i Općine Živinice u cilju podizanja kvalitete svih javnih usluga na području općine Živinice. Ključna riješenja za zaštitu okoliša učesnici diskusije vide kroz podizanje svijesti javnosti i zajedničko djelovanje građana i Općine u cilju rješavanja problema zagađenja okoliša.