Južna Korea: Vesta radio izvještava sa 10. Skupštine Svjetskog vijeća Crkvi

The World Council of Churches

Deseta po redu Skupština Svjetskog vijeća Crkvi (The World Council of Churches) tokom koje se očekuje dolazak preko 4000 učesnika iz cijelog svijeta održava se od 30.10. do 06. 11. ove godine, u Južnoj Koreji, u gradu Busan. Vesta Radio je jedna od tri community radio stanice iz cijelog svijeta, koja je odabrana u programu podrške WACC-a da sudjeluje kao akreditirani medij na ovom skupu. Predstavnici Vesta Radija će narednih dana biti u prilici da dostavljaju redovne informacije o najznačajnijim diskusijama i događajima koje se planiraju u sklopu aktivnosti vezanih za Skupštinu.

Skupština Svjetskog vijeća biće jedinastvena prilika za ekumenski pokret da diskutira o svim aktuelnim temama u društvu kao i da ukaže na korake koje su potrebni u cillju efikasnije podrške crkve daljem razvoju u svijetu.

Neposredno prije Skupštine, u konferencijskoj dvorani BEXCO, održavaju se tematske pre-skupštinske aktivnosti. Teme koje se u protekla dva dana adresiraju, vezane su za položaj mladih te odnos crkve prema rodnoj ravnopravnpravnosti i ulozi žene u ekumentskom pokretu. Na današnjoj sesiji o rodnim pitanjima, adresirani su brojni problemi sa kojima se susreću djevojke i žene širom svijeta i diskutovano je na koji način crkva može da pomogne u njihovom prevazilaženju, odnosno u pružanju podrške onima kojima je potrebna. Učesnici su imali prilku da pogledaju i saznaju nešto više o primjerima dobre prakse zbrinjavanja žrtava trgovine ljudima i prostitucije. Posebno interesantna diksusija se odvijala po pitanju priznavanja LGBT zajednice te potrebe da se crkva više uključi u ovo pitanje.

Evidentno je da će naredni dani omogućiti brojnim predstavnicima različitih crkvi razgovore o aktuelnim društvenim temama koji će po svemu sudeći rezultatirati novim pravcima djelovanja unutar zajednica, što će biti formulisano koncenzusom.

Na kraju treba naglasiti da Skupština Svjetskog vijeća crkvi uporedo organizuje nekoliko događaja u Busanu od kojih se najvjerovatnije biti najviše zapažena 40-dnevna molitva ispred Vijećnice u Busanu. Na ovaj način želi se skrenuti pažnja na opasnost of nuklearne radijacije i zatražiti zatvaranje južno-korejske najstarije i incidentu vrlo podložne Kori nuklearne elektrane, koja se nalazi svega 20 kilometara od grada Busana.