''Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou''

Projekt realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“ je usklađen sa EU poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i ciljevima GAP BiH i anticipira jačanje lokalnih kapaciteta, dizajniranje metodologije razvoja i inkorporiranja gender perspektive u različite segmente razvoja lokalne zajednice. Finansiranje projekta osigurava Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), a realizuje Udruženje VESTA uz podršku Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona. Realizacija projekta je planirana u periodu januar – septembar 2013., na području dvije općine Tuzlanskog kantona i to: općina Tuzla i Kalesija.

Značaj principa rodne ravnopravnosti

U zvaničnom političkom diskursu EU, integriranje principa rodne ravnopravnosti u sve sfere društveno-ekonomskog djelovanja predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti i ključnih pretpostavki održivog rasta i razvoja.

Donosioci politika u Europskoj uniji su prepoznali iznimno važnu ulogu lokalnih zajednica u uspostavljanju rodne ravnopravnosti širom prostora Unije. Savjet europskih općina i regija, iz preko trideset zemalja Europe je 2006. godine usvojio Evropsku povelju o jednakosti muškaraca i žena u lokalnom životu.

„Bez ravnopravnosti u političkom, ekonomskom i bilo kom drugom obliku odlučivanja, ne postoji mogućnost da rodna ravnopravnost bude integrirani u kreiranje politika vlade. Bez aktivnog učešća žena u procesu izgradnje našeg društva kao modernog, europski profiliranog i demokratskog, nije moguće ostvarivanje demokracije, ravnopravnosti i napretka društva.“

(Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, Brisel, 2006).

Institucionalni okvir za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u BiH je usklađen sa obavezama i međunarodnim standardima koji proizlaze iz dokumenata Ujedinjenih nacija, Europske unije i Vijeća Europe.

FIGAP program

Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP program 2009-2014), rezultat je saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH - Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 41/09). Program podržava grupa međunarodnih donatora koju čine vlade: Kraljevine Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA, Republike Austrije, koju predstavlja Ambasada Republike Austrije u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije ADA, Velike Britanije, koju predstavlja Britanska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije DFID i Švajcarske Konfederacije, koju predstavlja Švajcarska ambasada u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SDC.“