Usvojena državna Strategija za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH

Udruženje Vesta pozdravilo odluku Vijeća ministara BiH

Na sjednici Vijeća ministara BiH koja je odražana 28. novembra 2012. godine donešena je Odluka o usvajanju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom za razdoblje od 2012. do 2015. godine. Strateški cilj je uspostava multidisciplinarnog i održivog sistema za prijavljivanje i evidentiranje slučajeva nasilja nad djecom, adekvatan i održiv sistem podrške, finansiranja i prikupljanja podataka, kako bi se unaprijedila prevencija, zaštita djece žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini, te uspostavilo sigurno okruženje u kome će biti ostvareno pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog djeteta, a ono je utvrđeno UN Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta UN, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuju državu potpisnicu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksplatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje”(čl. 19. CRC)

Prema dostupnim podacima o sprovedbi Strategije za prethodni period (2007-2010), u 2010. godini zabilježeno je ukupno 5.087 slučajeva nasilja nad djecom, od kojih zanemarivanje i kombinovano nasilje predstavljaju polovicu svih zabilježenih slučajeva nasilja, dok 21,3 posto slučajeva otpada na psihičko nasilje, a 19 posto na ekonomsko zanemarivanje. Fizičko nasilje je zabilježeno u 11 posto slučajeva u ukupnom opsegu nasilja nad djecom u našoj zemlji.

˝Udruženje Vesta iz Tuzle skupa sa još 14 članica Mreže NVO ‘Snažniji glas’ za djecu, pozdravlja usvajanje Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, ističući da je, uprkos dužem čekanju, usvajanje Strategije dobrodošao i očekivani korak naprijed za BiH u oblasti praćenja i poštivanja prava djeteta, te da je pravi izazov tek predstoji - njena neodložna, efikasna i finansijski podržana implementacija. Naše Udruženje u partenerstvu sa Udruženjem Zemlja djece iz Tuzle i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH trenutno sprovodi projekat pod nazivom ‘Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011/2-2014/5′, koji finansira Evropska unija˝, saopćeno je iz Udruženja Vesta.