Vijesti

MEDIA CIRCLE

U Bruxellesu je danas predstavljen Indeks klijentelizma u medijima (MCI) – prvo međudržavno, komparativno izvješće o stanju klijentelizma i politizacije u medijima, specifično za svaku zemlju, koje se temelji na empirijskim podacima. Eksperimentalno istraživanje, odnosno nulta točka mjerenja Indeksa, provedeno je u šest zemalja jugoistočne Europe – u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Rumunjskoj.

07.03.2016

Međunarodni evropski pokret i Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu sa  TACSO i Kancelarijom za evropske integracije, organizuju međunarodnu konferenciju civilnog društva ''Više od civilnog društva: zajedničkim dijalogom na evropskom putu''. Konferenciji u Beogradu prisustvuje i direktorica Udruženja Vesta Amra Selesković.

25.02.2016

TACSO BiH u partnerstvu sa TACSO VESTA je u periodu oktobar – decembar 2015. godine proveo jednodnevne obuke, u vidu treninga i direktnih konsultacija za ukupno 26 OCD-a na temu „Organizacioni razvoj sa fokusom na odgovorno i transparentno upravljanje“. Cilj obuke je bio unapređenje kompetencija predstavnika organizacija civilnog društva u upravljanju organizacijom, razumijevanju razvojnih koncepata i primjeni odgovarajućih modela za vlastiti organizacioni razvoj.

22.02.2016

TACSO BH i TACSO VESTA u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizuju konsultativni sastanak u cilju planiranja EIDHR Poziva za prijedloge projekata 2015-2016. Sastanak će biti održan 21. januara 2016. godine u prostorijama Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Skenderija 3, Sarajevo sa početkom u 11:00 sati.

15.01.2016

Okrugli sto 'Uloga neprofitnih radiostanica u osiguravanju prava na komuniciranje u procesu EU integracija'' održan je u Sarajevu, u utorak, 22. decembra, u organizaciji Udruženja Vesta. Pažnja je posvećena pravu na komuniciranje u procesu europskih integracija i ulozi građana u izgradnji europskih vrijednosti u BiH. Uvodničarke su bile Borka Rudić, generalna tajnica Udruženja BH Novinari i Sanela Tunović, stručnjakinja za komuniciranje u TACSO regionalnom uredu u Sarajevu. Učesnici okruglog stola su bili predstavnici Regulatorne agencije za komunikacije, Direkcije za europske integracije, BH Novinara, organizacija civilnog društva i dr.

23.12.2015

Rezultati mjerenja Indeksa klijentizma u medijima predstavljeni su u utorak, 15. decembra, simultano u pet zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija) u okviru projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima, MEDIA CIRCLE, financiranog iz Instrumenta pretpristupne pomoći Europske unije (IPA) Civil Society Facility (CSF) i sufinanciranog od strane Ureda za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Nositelj projekta je Partnerstvo za društveni razvoj iz Hrvatske, a konzorcij od 8 organizacija čine Expert Forum iz Rumunjske; BH novinari i VESTA iz Bosne i Hercegovine; Institut za javnu politiku iz Crne Gore; Public iz Makedonije; Nezavisno društvo novinara Vojvodine i Komitet pravnika za ljudska prava iz Srbije.

16.12.2015

TACSO VESTA

Uspješno završena Konferencija ''EU Smjernice za podršku civilnom društvu 2014-2020 – Uvod u monitoring u BiH“, u organizaciji projekta Evropske unije za Tehničku pomoć organizacijama civilnog društva u BiH (TACSO BiH). Više od 60 učesnika, zvaničnika Evropske unije, predstavnika državnih, entitetskih vlada, vlade Brčko Distrikta BiH i drugih relevantnih vladinih institucija i agencija u BiH, kao i međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini, dali su podršku procesu monitoringa smjernica EU za podršku civilnom društvu 2014-2020, naglašavajući važnost referentnih pokazatalja i nacionalnih ciljeva sadržanih u dokumentu.

29.10.2015