Najbolji debatanti odlaze u Brisel gdje će prezentirati zaključke sa debatnog takmičenja EU i Ti

Zahvaljujući programu EU i Ti, Ureda specijalnog predstavnika u BiH, 17 studenta iz cijele Bosne i Herzegovina putuju u Brisel u ponedjeljak, 15. juna 2015. godine. Studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerziteta Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče, Univerzitetskim centrom iz Bijeljine, Ekonomskim fakultetom iz Brčkog i Internacionalnog Burch Univerziteta su pobjednici EU Debatnog takmičenja koje je održano u Sarajevu, 03. i 04. Juna 2015.

Studenti će imati priliku da predstave svoja promišljanja i zaključke sa debatnog takmičenja, koje se fokusiralo na proces europskih integracija i teme koje se odnose na reformsku agendu i Sporazum za rast i zapošljavanje, zvaničnicima Glavne uprave za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Europske komisije, DG NEAR u Briselu.

U cilju ohrabrivanja studenata da se i dalje lično usavršavaju kao debatanti, planirana je i posjeta Europskom Parlamentu. Posljednjeg dana posjete Briselu, studenti će se susresti sa predstavnicima AEGEE, jedne od najvećih europskih interdisciplinarnih studentskih neprofitnih organizacija, čija je misija da osnaže studente i mlade ljude u Europi da imaju aktivnu ulogu u društvu.

Projekat ''EU i Ti'' provodi Udruženje Vesta, a financira Europska unija, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH.