Na sjednici Općinskog vijeća Gračanica usvojen Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu

Na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica, koja je održana u četvrtak 28. novembra 2013. godine, usvojen je Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu, nastao u okviru projekta “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH”, finansiranog od UN WOMEN i ADA. Analitička podloga i Akcioni plan su rezultat zajedničkog rada predstavnika Općine Gračanica i Udruženja VESTA i predstavljaju relevantan institucionalni okvir prihvaćen od strane Općine, kao smjernica budućeg djelovanja u pravcu kreiranja boljeg i pravednijeg socio-ekonomskog statusa i položaja žene sa sela.

Cilj projekta ''“Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH” bio je kreiranje pretpostavki za stratešku podršku unapređenju položaja žene sa sela i koji je po prvi put realiziran u dvije općine, na području dva kantona Federacije BiH, putem slijedećih ključnih aktivnosti; mapiranje relevantnih aktera ruralnog razvoja i priprema Analitičke podloge sa analizom položaja i uloge žene sa sela, uspostavljanje i jačanje kapaciteta Savjetodavne grupe projekta i kreiranje Akcionog plana Općine za jačanje socio-ekonomskog položaja žene sa sela.