Održana konferencija ''Rodna perspektiva i lokalni nivo'' u Tuzli

Konferencija ''Rodna perspektiva i lokalni nivo'' održana je u Tuzli, 28. novembra 2013. godine kao završni događaj u okviru projekta „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“, provedenog od strane Udruženja Vesta u partnerstvu sa Općinama Tuzla i Kalesija i predstavnicama partnerskih organizacija Vive žene, UHD Prijateljice, Udruženje žena Kalesija i Snaga kalesijske žene, uz finansijsku podršku FIGAP programa.

Na konferenciji su pored partnera na projektu učešće uzeli i predstavnici lokalnih javnih ustanova, predstavnice političkih partija i komisija za ravnopravnost spolova iz devet općina Tuzlanskog kantona, kao i druge organizacije civilnog društva, koje su istaknuti nosioci razvojnih aktivnosti koje doprinose unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Projekat „Unapređenje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou“ je usklađen sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova BiH (članom 24.), Gender akcionim planom BiH, EU poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou, a integriranje principa rodne ravnopravnosti u sve sfere društveno-ekonomskog djelovanja predstavlja jednu od temeljnih vrijednosti i ključnih pretpostavki održivog rasta i razvoja.

U svom obraćanju skupu Indira Prljača, program mendžerica Udruženja VESTA je, između ostalog istakla da „Koncept rodne ravnopravnosti kao pristup zahtjeva strukturalne promjene od vlasti koje su najbliže građanima, a to je svakako lokalna samouprava, koja predstavlja najrelevantniju instancu za akcije promocije istinski ravnopravnog društva. Ona je u poziciji da putem svojih nadležnosti i saradnje sa svim akterima razvoja poduzme konkretne korake ka postizanju ravnopravnosti između žena i muškaraca na lokalnom nivou'',  i dodala je da ''Integriranje rodne ravnopravnosti u institucionalni okvir i politike predstavlja zakonski definiranu obavezu i lokalnih samouprava''.

Prljača je posebno zahvalila svim akterima uključenim u proces pripreme Akcionih planova rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i istakla visok nivo odgovornosti koju su općinski vijećnici obje partnerske Općine pokazali jednoglasnim usvajanjem Akcionih planova rodne ravnopravnosti sa Analitičkim dokumentima Pregleda stanja, na sjednicama Općinskih vijeća održanim 31.10.2013. godine.

Posebno važnim je naglasila potrebu praćenja i izvještavanja o provedbi Akcionih planova od strane svih imenovanih i odgovornih aktera i naglasila ohrabrujuću činjenicu da su uključene partnerske organizacije civilnog društva već započele provedbu konkretnih mjera i aktivnosti predviđenih usvojenim Planovima.

Skupu se ispred Općine Tuzla obratila zamjenica predsjedavajućeg OV Tuzla Nada Mladina, a ispred Općine Kalesija, savjetnik općinskog načelnika  Izet Hadžić, ističući vrijednost provedenog Pregleda stanja u obije općine i usvojenih Akcionih planova u uvjerenju da će obije Općine zajedno sa drugim akterima razvoja doprinijeti njegovoj uspješnoj realizaciji. Također su istakli da su se usvajanjem Akcionih planova ravnopravnosti spolova Općine Tuzla i Kalesija svrstale u red općina u BiH koje su pokazale svoju opredijeljenost do doprinose socijalnoj koheziji i povećanju kvaliteta života i blagostanja ljudi, što je moguće jedino pod uvjetom da je pristup procesima razvoja i dobitima od tog razvoja jednak za žene i muškarce.

Predstavnice partnerskih organizacija civilnog društva koje su već aktivne u provođenju pojedenih mjera definiranih i Akcionim planovima i koje su u svojim prezentacijama predstavile akcije na polju: suzbijanja nasilja u porodici i nasilja nad ženama; razbijanja stereotipa u medijima; podrške ženskom poduzetništvu; motiviranju većeg broja žena da uzme učešće u političkoj participaciji; kao i podrška projektima ekonomskog osnaživanja žena, su dale dodatni impuls i potvrdu da su promjene moguće, no da je isto tako koordinirao i institucionalno djelovanje najbolji put ka demokratizaciji i približavanju europskim vrijednostima i ostvarivanju temeljnih ljudskih prava.

Svi učesnici Konferencije su podržali postignuća projekta i dali preporuke da se slične aktivnosti provode i u drugim općinama, u kojima do sada nije bilo sistematskog djelovanja u pravcu analiza stanja i kreiranja mjera i programa djelovanja.