Kampanja: ''Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u TK 2013.“

Centar za razvoj i podršku  i Inicijative preživjelih od mina

Centar za razvoj i podršku-CRP i Inicijative preživjelih od mina-IPM pozivaju sve poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom da se prijave na konkurs za dodjelu nagrade „Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu 2013.. Poziv je otvoren od 01. oktobra do 15. novembra 2013.god., a svi zainteresirani poslodavci mogu preuzeti obrazac prijave na web stranicama: www.ljudskaprava.crp.org.ba, www.ipm-lsi.org, www.kpktz.ba.

Na osnovu prijava Komisija će sačiniti uži izbor poslodavaca, te nakon prikupljanja potrebnih dodatnih informacija od aplikanata koji su ušli u drugi krug izbora, odabrati pobjednike u sljedeće četiri kategorije:

- mala

- srednja

- velika i

- javna poduzeća

Osim toga, za ostvarene rezultate u oblasti samozapošljavanja bit će dodijeljeno i Specijalno priznanje u kategoriji samostalnog obrta koji je vođen od strane osobe sa invaliditetom kao pojedinca.

Promocija i svečana dodjela nagrada odabranim poslodavcima održaće se u Tuzli u povodu 3. decembra, međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i 10. decembra, međunarodnog dana ljudskih prava.

Kampanju pod nazivom Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu 2013, provode njeni inicijatori, organizacije Centar za razvoj i podršku-CRP i Inicijative preživjelih od mina-IPM u saradnji sa Privrednom komorom Tuzlanskog kantona i Udruženjem poslodavaca u Tuzlanskom kantonu/županiji u oviru projekta: „Najbolji model zapošljavanja osoba sa invaliditetom, baziran na analizi isplativosti“, a uz finansijsku podršku Evropske unije, kroz program, Evropski instrument za demokratizaciju i ljudska prava – EIDHR.

Cilj kampanje je podizanje svijesti poslodavaca i cjelokupne javnosti o mogućnostima i sposobnostima osoba sa invaliditetom da ravnopravno učestvuju na tržištu rada.

Promocijom poslodavaca koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom želimo pokazati dobru praksu poslovanja, koja osobama sa invaliditetom omogućava jednak pristup ekonomskim mogućnostima, a medijskim praćenjem kampanje istaknuti pozitivne primjere, ali u isto vrijeme širu javnost upoznati sa postojanjem diskriminacije pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Kampanja se provodi s ciljem izjednačavanja mogućnosti za osobe sa invaliditetom, njihovog što kvalitetnijeg i ravnopravnijeg uključivanja na tržište rada, te bolju socijalnu uključenost.

Kriteriji za prijavu:

Za nagradu „Poslodavac godine za osobe sa invaliditetom u TK 2013“ mogu konkurisati isključivo pravni subjekti koji su registrovani na prostoru Tuzlanskog kantona, u nekoj od sljedećih 4 (četiri) kategorije:

- mala poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju manje do 50 osoba)

- srednja poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju od 50 - 250 osoba)

- velika poduzeća (poduzeća koja zapošljavaju više od 250 osoba)

- javna poduzeća (su poduzeća čiji je većinski vlasnik država. Formiraju se u oblastima interesantnim za državu kao što su elektroprivreda, telekomunikacije, željeznica)

- Nezavisna kategorija: Samostalni obrti vođeni od strane osobe sa invaliditetom

Napomena:

Namjera ove Kampanje je promocija uključivanja osoba sa invaliditetom u konvencionalno zapošljavanje na otvorenom tržištu rada, pa zbog toga poduzeća u čijoj je registraciji navedeno da su namjenjena za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i udruženja građana neće biti razmatrana u okviru ovog konkursa.

Vaše prijave možete dostaviti putem elektronske pošte na dole navedene e-mail adrese ili putem fax-a na brojeve: 035 248 341 ili 035 258 362