Javna diskusija o oblasti rada i zapošljavanja u procesu europskih integracija

U okviru inicijative Građani za Europu, u četvrtak 3. oktobra 2013. godine, u zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu, biti će održana javna diskusija o temi Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija, u kojoj se očekuje sudjelovanje oko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa procesom pridruživanja Europskoj uniji.

Ove godine, Građani za Europu, u sektoru rada i zapošljavanja, aktivnosti usmjeravaju na dostizanje tri prioritetna cilja do kraja 2013. godine i od relevantnih institucija traže:

• Usvajanje novih politika zapošljavanja, koje bi službama za zapošljavanje omogućile efikasnije djelovanje u posredovanju i savjetovanju,

• Usvajanje zakona o obrazovanju odraslih u FBIH, kako bi se otvorile nove mogućnosti za zapošljavanje, te

• Usvajanje efikasnijih mjera za zaštitu i sigurnost na radu.

Dodatno, Građani za Europu traže od lokalnih uprava u BIH uspostavljanje partnerstva za ekonomski razvoj, primjenu aktivnih mjera zapošljavanja, kao i kreiranje uslova za razvoj socijalnog poduzetništva.

Inicijativa Građani za Europu se realizira pod pokroviteljstvom šefa Delegacije EU i specijalnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini, ambasadora Petera Sorensena i uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske i SIDA-e. Ove godine, kao i prethodne dvije, inicijativu predvodi stručni tim Vesta-e iz Tuzle.

Inicijativa Građani za Europu je jedinstvena akcija civilnog društva u BiH usmjerena na unaprjeđenje procesa europskih integracija i intenziviranje aktivnosti vladinih dužnosnika na provođenju neophodnih reformi. Nakon tri godine djelovanja, inicijativa je prerasla u mrežu 67 članica, organizacija civilnog društva iz cijele BiH, koje svojim radom doprinose bosansko-hercegovačkom putu ka Europskoj uniji. U periodu od 2010. godine, u javnim, tematskim konsultacijama sudjelovalo je više stotina zainteresiranih građana, državnih i javnih službenika te stručnjaka. Na bazi identificiranih potreba običnih građana, privrednika i poduzetnika, te povratnih informacija od strane javnih i državnih službenika, tematski stručnjaci inicijative Građani za Europu, sačinili su objektivan prikaz trenutnog stanja u BIH, usporedili ga sa očekivanjima u procesu europskih integracija te identifikovali ključne prioritete.