Usvojimo državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BIH 2012-2015!

ZAUSTAVIMO NASILJE NAD DJECOM!

 Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog djeteta, a ono je utvrđeno UN Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta UN-a, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuju državu – potpisnicu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksploatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“ (čl. 19. CRC)

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom Udruženje Vesta i Udruženje Zemlja djece Tuzla, podsjećaju da je prema posljednjim dostupnim podacima iz Izvještaja o sprovedbi Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2007-2010, za 2010. godinu, do kraja iste u Bosni i Hercegovini zabilježeno 5.087 slučajeva nasilja nad djecom! Procjenjuje se da, u isto vrijeme, puno veći broj djece svakodnevno pati u tišini, sa nesagledivim i dugoročnim posljedicama nasilja po samu djecu, ali i zajednicu i društvo uopšte.

Dižući glas protiv nasilja nad djecom, snažno apelujemo na Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH odnosno Vijeće ministara BiH, da u što kraćem roku usvoje Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, koja je nažalost već duže vrijeme u procesu usvajanja, te da što prije započnu sa njenom implementacijom.

Donošenje Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom predstavlja međunarodnu obavezu koju je BiH preuzela ratifikovanjem Konvencije o pravima djeteta.

Ne dozvolimo da djeca pate u tišini, dok nasilnici ostaju nekažnjeni, a sistem koji je odgovoran da preduzme sve mjere zaštite djece od nasilja bude indiferentan prema ovom važnom problemu!

Zaštita djece od nasilja mora biti prioritet svih nivoa vlasti u Bosni i Herecegovini!