Edukacija o temi “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou”

U okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“

 U okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, koga finansira Europska unija, a provode partnerske organizacije iz Srbije, Crne gore i BiH (SeConS, Ženska akcija, EDA i VESTA) u sklopu Multi-IPA programa prekogranične saradnje, Udruženje VESTA je od 07. do 09. novembra organizovalo trening o temi “Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou” za predstavnike partnerskih organizacija civilnog društva i lokalne smouprave Gradačac i Gračanica.

Glavni cilj edukacije je osnaživanje organizacija civilnog društva kako bi postale uticajniji akteri u razvoju lokalnih politika rodne ravnopravnosti i dale kvalitetniji neposredan doprinos unapređivanju rodne ravnopravnosti u svojim lokalnim zajednicama, kao i prepozanavanje prostora za zajedničko djelovanje lokalne samouprave i OCD na polju promocije i realizacije rodno ravnopravnih politika i programa.

Program treninga je proveden po zajednički razvijenoj metodologiji regionalnih partnera na projektu i Gender mehanizama u Regiji, a poseban akcenat je stavljen na slijedeće oblasti:

• Razumijevanje osnovnih pojmova kao što su rod, spol, rodna ravnopravnost i sposobnost njihove adekvatne primjene u radu;

• Upoznavanje sa normativnim okvirom za rodnu ravnopravnosi i prepoznavanje ključnih aspekata rodnih nejednakosti;

• Razumijevanje integrisanosti rodne perspektive u institucije i politike;

• Upoznavanje sa obavezama i mogućnostima lokalnih samouprava u pogledu integrisanja rodne ravnopravnosti u institucije i politike;

• Upoznavanje sa praktičnim metodama za praćenje, izvještavanje, zagovaranje, lobiranje, integrisanje rodne perspektive u projekte organizacija;

• Iniciranje zajednički akcija promocije rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou usklađene sa Akcionim planom ravnopravnosti spolova općina Gračanica i Gradačac.

„Rodna ravnopravnost predstavlja fundamentalno pravo za sve i od suštinskog je značaja za svaku demokratsku sredinu. Da bi ovo pravo bilo ostvareno, ono mora biti ne samo prepoznato s pravne strane, već i uspješno primijenjeno na sve aspekte političkog, ekonomskog, društvenog i kulturnog života. Ove neravnopravnosti rezultat su društveno uvjetovanih rodnih uloga, nastalih na osnovu brojnih stereotipa koji su prisutni u porodici, obrazovanju, kulturi, medijima, sferi rada, i organizaciji društva... U današnjem i sutrašnjem svijetu pravo na ravnopravnost između muškaraca i žena je ključ našeg ekonomskog i društvenog uspjeha – ne samo na europskom i državnom nivou, već i na nivou regiona, u gradovima i u lokalnim zajednicama“, (EU povelja o rodnoj ravnopravnosti na loklanom nivou, 2006. godine)