Nasilje nad djecom je rasprostranjenije nego što mislimo!

NEKA SVAKA NEDJELJA BUDE DJEČIJA NEDJELJA!!

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Udruženje Vesta podsjeća da je po zvaničnim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, do kraja 2010. godine, u BiH je evidentirano oko 6000 slučajeva nasilja nad djecom! U isto vrijeme, procjenjuje se da puno veći broj djece svakodnevno pati i tišini.

Nasilje nad djecom je rasprostranjenije nego što mislimo! Najčešće je skriveno iza zatvorenih vrata i vrši se od strane onih kojima bi djeca mogla moći vjerovati – roditelja, članova porodice, nastavnika, vršnjaka.

Najčešći oblici nasilja nad djecom podrazumjevaju fizičko nasilje, psihološko, emotivno, seksualno, ekonomsko ili kombinovano. Posljedice nasilja nad djecom za samu djecu, ali i zajednicu i društvo su nesagledive i dugoročne.

Stoga, zajedno sa djecom žrtvama nasilja u BiH, snažno dižemo glas protiv nasilja nad djecom i podvlačimo važnost i urgentnost usvajanja državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011-2015.

NEKA SVAKA NEDJELJA BUDE DJEČIJA NEDJELJA!!