Save The Children u saradnji sa Mrežom za promociju inkluzivnog obrazovanja „Inkluziv" počinje kampanju za promociju inkluzivnog obrazovanja u BiH. Udruženje Vesta kao članica mreže za promociju inkluzivnog obrazovanja ''Inkluziv'' u narednom periodu će se aktivno uključiti u u njene aktivnosti, a sve radi ostvarivanja interesa djeteta.

11.06.2009

Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini pozdravlja usvajanje zakona iz Mape puta za liberalizaciju viznog režima od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

08.06.2009

Mikrokreditna fondacija MIBA iz Tuzle sa projektom „Seosko bankarstvo" jedna je od 20 organizacija/fondacija, i jedina iz BiH koja će dobiti nagradu ERSTE Fondacije za društvene integracije, koja dodaje vrijednost društvenoj praksi naglašavanjem inovativnih projekta u zemljama središnje i jugoistočne Europe.

05.06.2009

Udruženje Vesta već drugu godinu zaredom je aktivna članica Europskog servisa za građansku akciju (European Citizen Action Service - ECAS).

U sklopu saradnje Udruženje Vesta  i ECAS organiziraju Konferenciju ''Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH'' koja će se održati 25. juna 2009. u Sarajevu.

05.06.2009

S ciljem doprinosa procesu jačanja kapaciteta civilnog društva i vladinih institucija za uspostavljanje civilnog dijaloga za unaprijeđenje položaja žena i djece u BiH Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Fondacijom One world - Platforma za jugoistočnu Evropu realizira projekt Civilni dijalog za prava djece i žena u BiH. Projekt će se realizirati na području Bosne i Hercegovine tokom 2009. i 2010. godine uz finansijsku podršku Europske unije u okviru programa Europska inicijativa za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

04.06.2009

Učesnici/ce u projektu Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka su izrazili zadovoljstvo što je EC prepoznala važnost i odobrila sredstva za implementaciju ovakvog projekta u trenutku kad je medijska zajednica duboko podijeljena i kad se mediji zatvaraju u nacionalne i ideološke subzajednice i kao takvi vrlo malo ili gotovo nikako ne doprinose osjećaju sigurnosti u BiH.

04.06.2009

S ciljem doprinosa procesu djelovanja državnih mehanizama za zaštitu prava djeteta u skladu sa preporukama UN Komiteta za prava djeteta i odredbama Konvencije o pravima djeteta koje nalažu zaštitu djece od svih oblika nasilja Udruženje Vesta je tokom 2008 godine realizovalo projekt ''Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama''.

04.06.2009