Referentna lista

U prethodnih 15 godina Udruženje Vesta je realiziralo preko 60 projekata i servisnih ugovora od kojih su najveći broj, čak 23, finansirala Evropska unija. U realizaciji programskih sadržaja Udruženja, pored Vesta uposlenika učestvuje više od 30 vanjskih saradnika/eksperata iz akademske zajednice i civilnog društva, koji predstavljaju vrijedan resurs organizacije u osiguravanju kvalitetne realizacije i najkompleksnijih projekata. Prosječna vrijednost realiziranih projekta u period 2011/2013 iznosi oko 500.000 KM.

Tokom 2011/2013 godine, Udruženje Vesta je realiziralo projekte koje je finansirala Europska unija kroz program EIDHR, EU Communication, IPA i MultiIPA, te projekte koje su finansijski podržali SIDA, UN Women, US Ambasada u BiH, WACC - Canada, Fond otvoreno društvo BiH, Friedrich Ebert Stiftung – Germany i vladini fondovi uz vlastito sufinansiranje iz pruženih trening-konsultantskih servisa i marketing usluga Radija Vesta.

Udruženje osigurava angažman vanjske reviziju za projekte veće od 100. 000 EUR-a, ili za manje vrijednosti projekata u skladu sa ugovornim obavezama, osiguravajući fer i korektne finansijske prikaze i izvještaje u svim materijalno-finansijskim aspektima i u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Udruženje svojim programskim intervencijama pokriva područje cijele BiH i aktivno sudjeluje i u aktivnostima podrške razvojnim procesima na području regije Zapadnog Balkana.

Referentnu listu Udruženja Vesta možete preuzeti OVDJE.