Usluge i trening programi

Usluge i Trening programi

Tim Udruženja Vesta za Vas obezbjeđuje trening programe i konsultantske usluge, koje imaju za cilj organizaciono jačanje i institucionalni razvoj lokalnih zajednica, nevladinih i drugih organizacija i institucija.

Vesta tim je educiran da dizajnira, pripremi, isporuči i evaluira trening programe, tako da obezbjeđuje kvalitetne edukativne trening pakete i efektivne konsultantske usluge u sljedećim oblastima:

1. Trening paket ''Razvoj lokalnih zajednica''
o Organizacioni razvoj mjesnih zajednica,
o Strateško i operativno planiranje,
o Pisanje prijedloga projekata i projektnog ciklusa,
o Proces javnog zagovaranja,
o Institucionalno jačanje

2. Trening paket ''Organizacioni menadžment''
o Projektni menadžment,
o Strateško i operativno planiranje,
o Menadžment kampanjama javnog zagovaranja,
o Upravljanje ljudskim resursima,
o Tim, timski rad i liderstvo,
o Vještine komuniciranja i pregovaranja
o Odnosi sa javnostima i medijima

3. Trening paket ''Institucionalni menadžment''
• Institucionalno pozicioniranje,
• Analiza okruženja,
• Saradnja i izgradnja mreža,
• Vještine pregovaranja,
• Namicanje finansijskih sredstava,
• Koncepti održivosti

4. Trening paket ''Javno zagovaranje''
o Upoznavanje s elementima, procesom i principima javnog zagovaranja,
o Definiranje strategije javnog zagovaranja,
o Upoznavanje svih koraka za provedbu akcije zagovaranja,
o Praktična izrada plana akcije

5. Trening paket ''Facilitiranje grupom''
o Facilitiranje sastankom,
o Kofacilitacija, prevazilaženje problema i procjena sastanka,
o Tehnike u procesu facilitiranja

6. Trening paket ''Fokus grupa''
o Šta je fokus grupa,
o Kako i kada se upotrebljava fokus grupa,
o Prednosti i mane korištenja fokus grupe,
o Uloga moderatora i način dobrog moderiranja,
o Obrada podataka i izvještaj

7. Trening paket ''Odnosi s javnostima''
o Uvod u odnose s javnostima,
o Vještine i znanja dobrog PR,
o Retorika i javni nastup,
o Odnosi s medijima,
o Trening medijskog nastupa,
o Priprema konferencije za novinare

8. Trening paket ''Gender - rodna ravnopravnost''
o Edukacija medijskih djelatnika o rodnoj ravnopravnosti,
o Edukacija mladih o rodnoj ravnopravnosti

9. Trening paket ''Društvena odgovornost medija''
o Osnove medijske prezentacije,
o Radio produkcija,
o Mediji i ljudska prava,
o Uloga medija u razvoju zajednice,
o Volonterski menadžment

10. Savjetovanje u razvoju i pisanju projekata (Projekt menadžment)
• Identifikacija relevantnih projektnih ideja,
• Formulacija projekta i kreiranje budžeta,
• Monitoring i evaluacija projekta

11. Konsultantske usluge
• Strateško i operativno planiranje,
• Monitoring i evaluacija projekta i organizacije,
• Organizacioni i institucionalni menadžment