Udruženje Vesta uz podršku Fondacije Friedrich Ebert organizovalo je Okrugli sto na temu ''Političarke u izgradnji lokalne zajednice''. Cilj Okruglog stola je bio postići zajednički rad političarki bez obzira na političku opredjeljenost na rješavanju određenog problema u zajednici, koji bi doprinjeo kvalitetnijem imidžu žena kao političarki i koji bi bio osnova za sve druge političarke koje žele da se priključe strankama u cilju postizanja društvenih promjena.

24.11.2008

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK Mirzeta Hadžić-Suljkić u saradnji sa pomoćnicom ministrice Mersijom Jahić održala je radni sastanak sa predstavnicama Udruženja Vesta iz Tuzle Marijanom Ivaković i Udruženja Vijeća škola i roditelja (UVŠR) TK Senadom Pepeljak 18.11.2008. godine. Sastanak je organiziran s ciljem prezentacije Rezultata istraživanja o problemu i pojavnim oblicima nasilja među djecom u osnovnim školama s područja TK i općina/ština Travnik, Srebrenica i Bijeljina i nacrta Programa mjera za prevenciju i suzbijanje nasilja među djecom u osnovnim školama. Istraživanje i nacrt Programa su rezultat projekta „Kampanja za prevenciju i suzbijanje pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama" koji Vesta i UVŠR TK realizuju uz finansijku podršku Evropske unije.

20.11.2008

Direktorica Udruženja Vesta je sudjelovala na Konferenciji ''Feministička vizija za Europu'' koju je organizovala mreža WIDE u saradnji sa danskom Gender platformom. U periodu od 09 -11. oktobra, u Palati pravde u Hagu se okupilo preko 200 učesnika iz cijelog svijeta da otvoreno razgovaraju o feminističkim pogledima na aktuelnu ekonomsku krizu u svijetu i mogućim perspektivama razvoja feminističke ideje u tom smislu.

21.10.2008

n/a
n/a
Predstavnica Udruženja Vesta je 12. septembra/rujna 2008. godine prisustvovala sastanku kojeg su u JU OŠ Grbavica II u Sarajevu organizovali Save the Children Norveške i Save the Children Velike Britanije povodom početka regionalnog projekta Mobilizacija civilnog društva za promociju inkluzivnog obrazovanja u jugoistočnoj Evropi koji finansira Vlada Republike Irske, a provodi Save the Children UK.

15.09.2008

Udruženje Vesta Vas poziva da se prijavite kao volonteri za djelovanje u programu ''Treći sektor'', koji već sedam godina realiziramo u okviru projekta ''Vesta Radio'' u Tuzli. Vesta Radio je radio lokalne zajednice koji nasljeđuje misiju svog osnivača, Udruženja Vesta, i samim tim podržava i omogućava aktivno sudjelovanje građana i ravnopravnost spolova u procesima donošenja odluka koje doprinose socio-ekonomskom osnaživanju zajednice.

10.09.2008