ECAS se pridružuje motu Češkog Predsjedavanja Europskoj uniji ''Europa bez granica''.

15.01.2009

Ulaganje u unapređenje saradnje između medija, lokalne uprave i manjinskih povratnika je relevantno i izuzetno značajno u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini.

14.01.2009

Nakon uspješne sprovedbe projekta ''Kampanja za prevenciju pojavnih oblika nasilja među djecom u osnovnim školama'', Vesta je potpisala novi ugovor sa Delegacijom Europske komisije u Bosni i Hercegovini u okviru EIDHR programa. Novi projekt je dio šireg programa Udruženje Vesta i nosi naslov ''Civilni dijalog za prava žena i djece u Bosni i Hercegovini''.

17.12.2008

O viznom režimu u zemljama Zapadnog Balkana i o sprovedbi Sporazuma o viznim olakšicama, razgovarano je na konferenciji koju je ECAS organizovao u Briselu 10. 12. 2008. Naše prisustvo u svojstvu organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i partnerske organizacije ECAS-a, je dokazalo našu opredljenost za dalji rad na ovom planu i našu težnju da se glas građana po ovom pitanju jasno čuje.

17.12.2008

Direktorica Udruženja Vesta je 09. 12. 2008. prisustvovala konferenciji Socijalne platforme u Briselu pod nazivom ''Civil Dialogue: How can we shape the Europe we want? ''. Konferencija je okupila više od 100 učesnika, predstavnica organizacija-članica Socijalne platforme, jedinstvenog oblika organiziranog civilnog društva koje se zalaže za unapređenje socio-ekonomskih odnosa građana Europske unije  i bolje poštivanje njihovih ljudskih prava.

17.12.2008

U sklopu kampanje za smanjenje ksenofobičnih i diskriminatornih elemenata koja se odvija u okviru projekta Mediji u procesu reintegracije i održvog projekta, u toku je izrada Biltena ''Pozitivni primjeri održivog povratka''. Kampanja je praćena intezivnom medijskom potporom u kojoj je do sada emitovano 25 radioemisija na sedam radiostanica u sjevoroistočnoj BiH

04.12.2008

Konsultantska kuća HTSPE UK u suradnji sa Kronauer Consulting-om iz Bosne i Hercegovine facilitira procesom izrade Strategije uspostave poticajnog okruženja za razvoj održivog civilnog društva u BiH. U okviru druge faze procesa predviđeno je istraživanje stanja, kapaciteta, stavova, mišljenja i potreba civilnog društva u BiH.

04.12.2008