Radi snimanja emisije ''Kultura mira'' koja se emituje na programu Vesta radija koja za cilj ima da analizira prepreke, ali i primjere dobre prakse u procesu pomirenju naroda u BiH, predstavnici Udruženja Vesta posjetili su kamp Franco Bettoli u Srebrenici. 

20.07.2009

Dugogodišnje zalaganje Europske komisije za bezvizni režim za stanovnike zemalja zapadnog Balkana je danas potvrđeno usvajanjem prijedloga kojim se uvodi bezvizni režim za građane Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Crne Gore i Srbije. Današnji prijedlog omogućava građanima ovih zemalja da putuju u zemlje Šengena s novim biometrijskim pasošima.

15.07.2009

U organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i nevladine organizacije ECAS sa sjedištem u Briselu, 25. juna 2009. godine u Hotelu Grand u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom Građanski dijalog u BiH, organizacije civilnog društva i vladine institucije u unaprijeđenju prava žena i djece u BiH. Ova aktivnost dio je projekta Civilni dijalog za prava žena i djece u BiH čiju relizaciju finansijski podržava Europska unija. Na konferenciji su analizirani kapaciteti za uspostavu efikasnog i konstruktivnog građanskog dijaloga za unaprjeđenje položaja žena i djece u Bosni i Hercegovini i definisane preporuke za njegovo poboljšanje.

Delegacije Europske komisije u BiH i Crnoj Gori, u saradnji sa operativnim strukturama za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstva za europske integracije Crne Gore, pozivaju potencijalne aplikante da dostave prijedloge projekata u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

10.07.2009

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srbije, kao operativne strukture za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje između ove dvije države, u saradnji sa Delegacijama Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte prekogranične saradnje u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

08.07.2009

U sklopu komponente ''Mediji i komunikacija'', odnosno dijela inicijative Lokalno je primarno ''Jačanje uloge građana - izgradnja lokalnih zajednica'', Misije OSCE - a u BiH, Vesta radio će producirati četiri radijske emisije koje će se bazirati na primjerima života običnih ljudi. U emisijama će biti dat kratak opis problema, ali i fokus na dostignućima građana i korist koju građani imaju od angažiranja u svojim zajednicama, u saradnji sa drugim zajednicama, ili sa općinama.

08.07.2009

Projektom Udruženja Vesta, kojeg finansijski podržava općina Tuzla, nastoje se ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

07.07.2009