Kako bi se ojačali lokalni mehanizmi koji omogućavaju stalni rad javnosti i pojedinaca na razvoju inkluzivnijih, integriranijih i tolerantnijih škola i zajednica, Misija OSCE-a u BiH tokom ovoga mjeseca, završit će seriju od preko 50 događaja koji imaju za cilj promoviranje poštivanja različitosti i kulture tolerancije.

29.07.2009

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović potpisat će sutra u New Yorku Konvenciju UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i Opcioni protokol, nakon čega će ovaj dokument biti upućen u proceduru ratifikacije u nadležnim institucijama BiH, saopćeno je iz kabineta ministra Halilovića.

28.07.2009

Na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je Zakon o zabrani diskriminacije, čime je ispunjen još jedan uvjet za liberalizaciju viznog režima za građane BiH. Usvajanjem ovog zakona stvaraju se efikasniji zakonski uvjeti za uspješnije suprotstavljanje diskriminaciji građana BiH prema bilo kojem osnovu.

24.07.2009

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 22.jula prezentiran je Prvi polugodišnji izvještaj za 2009.godinu u sklopu projekta "Monitoring procesa evropskih integracija BiH", koji je objavila Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine.

24.07.2009

Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) organizirala je okrugli sto o temi "Liberalizacija viznog režima i ispunjavanje obaveza iz Mape puta". Europska komisija je ocijenila da je BiH napravila značajan napredak, ali da on nije dovoljan da bi se predložilo ukidanje viznog režima za građane BiH.

22.07.2009

Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za dostavljanje projekata, u okviru Fonda Europske unije za podršku ekonomskom razvoju.

22.07.2009

Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN) je 6. jula/srpnja 2009. u Skopju (Makedonija) održala Osnivačku skupštinu čime je postala legalan pravni subjekt. Pilot projekat udruživanja organizacija civilnog društva je iniciran još prije 8 godina, dok je sam proces transformacije u Mrežu trajao punih 5 godina.

21.07.2009