Projekt "Jačanje radija lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini" ima za cilj unapređenje tehničkih kapaciteta Vesta Radija, kao i razmjenu iskustava sa drugim radio stanicama lokalnih zajednica. Projektne aktivnosti će uključivati razvoj nove web stranice “VestaRadio” sa web streamingom i online alatima za obuku u upravljanju radio stanicama lokalnih zajednica.

22.01.2015

Mreža ”Građani za Europu” koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, organizovala je 11. decembra 2014. godine u Sarajevu, multisektoralnu radionicu ”Napredak Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji – Identifikacija prostora za sektoralnu saradnju vladinih institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana”. Radionica je organizovana u okviru podrške TACSO projekta u BiH incijativama mreža, koalicija, inicijativa, saveza, platformi organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini .

12.12.2014

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

Ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo aktivnosti na implementaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH „EU i TI“, koji se realizuje pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, a čija je ranija implementacija bila zaustavljena usljed katastrofalnih poplava koje su zadesile područje BiH u maju 2014. godine. Program se provodi u periodu decembar 2014. – juli 2015. i istim će biti obuhvaćeno oko 650 sudenata sa osam javnih univerziteta i pet fakulteta u BiH.

10.12.2014

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske je 27. i 28. novembra organizirao Regionalni forum „Europa za građane 2014. – 2020.“, u čijem radu je učestvovao i predstavnik Udruženja Vesta Damir Divković. Na Regionalnom forumu predstavljene su nove mogućnosti financiranja projekata u sklopu ovog Programa kojim se promiče razvoj europskog građanstva i sudjelovanje građana u razvoju europskih politika kroz umrežavanje, razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija među organizacijama civilnog društva, jedinicama lokalne i područne samouprave, obrazovnim institucijama i ostalim dionicima.

02.12.2014

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija" ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

20.11.2014

Projekat:Tehnička podrška organizacijama civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj (TACSO 2) 

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radni jezik: BHS jezici i engleski jezik

Rok za aplikacije: 16.00 sati; 08. decembar, 2014

Organizacija: VESTA Resursni Centar podržan od TACSO

Sektor: Civilno društvo i nevladin sektor, Društveni razvoj, Institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta

Ugovorni period: Ugovor o radu na period od jedne (1) godine sa mogućnošću produžetka i probnim periodom od jedan (1) mjesec.

Početak radnog angažmana: januar, 2014

17.11.2014

Sa zadovoljstvom Vas informišemo da je u okviru Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u BiH, uspostavljeno partnerstvo TACSO BIH - VESTA. Saopštenje za javnost TACSO BiH možete pogledati OVDJE.

12.11.2014