Prekogranična suradnja Bosne i Hercegovine i Srbije: Otvoren prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata

Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija Republike Srbije, kao operativne strukture za implementaciju IPA programa prekogranične saradnje između ove dvije države, u saradnji sa Delegacijama Europske komisije u Bosni i Hercegovini i Srbiji, pozivaju potencijalne aplikante da podnesu aplikacije za projekte prekogranične saradnje u okviru prioriteta i mjera ovog programa.

Prioritetna područja na koje se ovaj poziv fokusira odnose se na produktivnost i konkurentnost ekonomskih, ruralnih i prirodnih resursa programskog područja, te na inicijative čiji je cilj razmjena ljudi i ideja za unapređenje profesionalne suradnje i suradnje civilnog društva.

Poziv će biti otvoren od 08.07. do 06.10.2009. godine. Svi neophodni dokumenti (Uputstva za aplikante, Aplikacioni formular sa aneksima kao i ostali relevantni dokumenti) se mogu preuzeti na sljedećim web stranicama:Direkcije za europske integracije BiH www.dei.gov.ba, Ministarstva finansija Republike Srbije www.evropa.gov.rs i na web stranici EuropeAid http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.

Informacija o ovom pozivu će biti takođe objavljena danas u dnevnim novinama: "Dnevni avaz", "Nezavisne novine" i "Dnevni list" u Bosni i Hercegovini te "Politika" u Srbiji.

U okviru ovog poziva za dostavljanje ponuda na raspolaganju je indikativni iznos od 3.240.000 € (1.980.000 € za Srbiju i 1.260.000 € za Bosnu i Hercegovinu) za zajedničke prekogranične projekte.

Izvor: Direkcija za europske integracije BiH i www.europa.ba