Lokalne zajednice su okosnice razvoja društva

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Učesnici jedanaeste debate o lokalnom i održivom ekonomskom razvoju, održane danas u Širokom Brijegu, razgovarali su o efikasnosti javne uprave, fondovima EU te izazovima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih. Sa lokalnim privrednicima, aktivistima i drugim građanima razgovarao je šef Delegacije i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, kao domaćin debate organizirane u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke.

„Lokalne zajednice su osnov razvoja cijele zemlje, a na osnovu iskustava sa prethodnih javnih debata i razgovora sa građanima širom BiH impresioniran sam dinamikom razvoja opština i gradova u ovoj zemlji, među kojima je i grad Široki Brijeg“, kazao je ambasador Wigemark, ističući da su upravo lokalne zajednice okosnice razvoja svakog društva.

Debati u Širokom Brijegu prisustvovao je i ambasador Poljske u BiH Andrzej Krawczyk, koji je rekao da je Poljska u procesu pridruživanja EU radila na jačanju kapaciteta lokalnih zajednica.

„Lokalna uprava sa snažnim kompentecijama je jedan od uspješnih modela Poljske koji može biti dobar primjer BiH“, istakao je ambasador Krawczyk.

Regionalni stručnjak za EU integracije Danijel Mondekar, prenoseći iskustva iz susjedne Hrvatske, ukazao je na značaj ovog projekta.

„Jedan od propusta koji je Hrvatska načinila u procesu pridruživanja je nedostatak jasnog komunikacijskoga koncepta na lokalnom novu, te je projekat poput ovoga prilika lokalnim zajednicama i svim segmentima društva da se jasnije uključe u proces EU integracija“, pojasnio je Mondekar.

Učesnici debate razgovarali su sa ambasadorima, te regionalnim i domaćim ekspertima o tome kako unaprijediti efikasnost javnog sektora i uskladiti tržište rada sa sistemom obrazovanja. Istovremeno, naveli su i na brojne projekte i inicijative koji su pokrenti u Širokom Brijegu, a interesovali su se i za pristup EU fondovima, posebno u pogledu zapošljavanja i samozapošljavanja mladih.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica:

ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ i LEP – Program za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji finansira EU, a provodi ILO.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) sprovodi projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ u okviru kojeg će posjetiti još tri, od ukupno 15 lokalnih zajednica u BiH, održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.