Stolac ima ogroman turistički potencijal

‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Dvanaesta debata o lokalnom razvoju održana je 30. maja u Stocu u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR) „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. Domaćin debate, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da opština Stolac obiluje prirodnim ljepotama, bogatim kulturno-historijskim naslijeđem i izuzetnim potencijalom za razvoj turizma i ostalih privrednih grana.

„Došli smo da razgovaramo sa građanima Stoca o svim pitanjima vezanim za proces evropskih integracija, ali i da čujemo njihovo mišljenje i njihovo viđenje EU“, izjavio je ambasador Wigemark, ističući da je mnogo puta do sada o evropskim integracijama razgovarao sa bh. političarima, ali da je suština procesa puno uključivanje lokalne zajednice i svih njenih građana.

Debati u Stocu prisustvovao je i hrvatski ambasador u BiH Ivan Del Vechio koji je ukazao na značaj i ulogu mladih u procesu EU integracija.

„Studenti i srednjoškolci su ti koji moraju poznavati sve alate koji su im raspolaganju, kao i prednosti i potencijale EU“, izjavio je Del Vechio naglašavajući motivaciju, kao ključni faktor za pokretanje mladih.

Govoreći o značaju projekta i mogućnostima lokalne zajednice u procesu pridruživanja, regionalni ekspert Danijel Mondekar ukazao je na ogromne potencijale u sektoru poljoprivrede.

„EU svojim politikama podstiče razvoj poljoprivrednog preduzetništva i proizvodnju kvalitetnijih proizvoda“, izjavio je Mondekar ističući značaj savjetodavnih službi za poljoprivrednike.

Stočani su bili zainteresirani za mogućnosti povezivanja i saradnje među privrednicima, stvaranje klastera i jačanje privrednih kapaciteta ove opštine.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ i LEP – Program za lokalni razvoj i zapošljavanje, koji finansira EU, a provodi ILO.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) sprovodi projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ u okviru kojeg će posjetiti još 2, od ukupno 15 lokalnih zajednica u BiH, i održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.