Obnovljivi izvori energije – šansa Višegrada

‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Višegrad je bio domaćin devete debate koju je Ured specijalnog predstavnika EU u BiH organizirao u okviru projekta „Lokana zajednica prEUzima inicijativu“. Ambasador EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark, kao domaćin debate, razgovarao je sa lokalnim privrednicima, poljoprivrednicima, predstavnicima civilnog društva i drugim građanima. Izrazio je zadovoljstvo posjetom ovoj opštini te naglasio njen izuzetan razvojni potencijal, posebno u sektoru obnovljivih izvora energije.

„Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da razgovaram sa građanima, onima koji učestvuju u unapređenju života u lokalnim zajednicama, poput Višegrada. Zajedničkim snagama možemo uraditi mnogo toga na bh. putu evropskih integracija“, istakao je ambasador Wigemark.

Debati u Višegradu pridružila se i ambasadorica Njemačke Christiane Hohmann koja je naglasila da su EU i njene članice duboko posvećene napretku BiH i njenom pristupanju velikoj evropskoj porodici.

Ključna pitanja debate odnosila su se na to pristup sredstvima EU i kako što bolje odgovoriti na zahtjevne procedure EU u pripremi projekata.

Ambasador Wigemark i ambasadorica Hohmann nakon debate su posjetili Spomen učionicu nobelovca Ive Andrića.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ.

Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) sprovodi projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, a sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, u okviru kojeg će posjetiti još 5, od ukupno 15 lokalnih zajednica u BiH, održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.