Saradnja ključna za razvoj lokalne zajednice

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Debata o lokalnom i ekonomskom razvoju održana u petak, 27. aprila u Sokocu, izazvala je veliko interesovanje različitih predstavnika ove lokalne zajednice, privrednika, poljoprivrednika, predstavnika organizacija civilnog društva, srednjoškolaca i mladih, i predstavnika lokalne uprave. Bila je to deseta debata u nizu koju je organizirao Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, u sklopu projekta “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu, a sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke.

Domaćin debate bio je ambasador Evropske unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark.

„Važno je ostvariti saradnju između lokalnih zajednica, posebno u projektima prekogranične saradnje. Također važno je znati da mnogo toga ovisi upravo o građanima, o ljudima koji žive u lokalnoj zajednici, odnosno od inicijative koju pokažu. Od njih zavisi koliko će se iskoristiti benefiti koje nose procesi EU integracija i mogućnosti koje pruža perspektiva Evropske unije“, izjavio je ambasador Wigemark i dodao da su lokalne zajednice srce Evropske unije osnova ali i najveći potencijalni dobitnici u procesu EU integracija.

Privredni potencijal opštine Sokolac leži u razvoju poljoprivrede, posebno stočarstva, drvne industrije ali i brojnih drugih sektora, ocijenio je ambasador Wigemark, ističući da su lokalne zajednice, poput ove, nosilac procesa evropskih integracija u BiH.

Debati u Sokocu pridružio se i ambasador Republike Francuske u BiH Guillaume Rousson, koji je naglasio da je veoma važno što ovaj projekat pruža da se ostvari direktan kontakt i dijalog sa ljudima koji žive u lokalnim zajednicama. „

Drago mi je što ćemo danas razgovarati sa ljudima iz Sokoca i okruženja koji dolaze iz poslovnog, obrazovnog, ili NVO sektora, da odgovorimo na pitanja koja se javljaju o funkcionisanju Evropske unije, perspektivi, i o onome za šta se zalažemo, našim idejama, projektima i planovima”, istakao je ambasador Rousson.

Učesnici debate u Sokocu ukazali su na neke od ključnih problema s kojima se suočava njihova lokalna zajednica, kao što su mehanizacija i modernizacija poljoprivrede te izrazili zadovoljstvo razgovorom sa ambasadorima i regionalnim i domaćim ekspertima koji su odgovarali na pitanja i davali konkretne savjete i preporuke.

Regionalna ekspertica i koordinatorica Evropske mreže preduzetništva Crne Gore Ljiljana Belada ukazala je na važnost saradnje lokalnih vlasti sa privrednim sektorom u lokalnim zajednicama.

„Crna Gora je otvorila gotovo sva poglavlja u pregovorima sa EU i kao takva može poslužiti kao dobar primjer BiH. Važno je biti na pravom putu i važno je biti što bolje informisan o svemu što se pruža u procesu EU integracija“, istakla je Belada.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH , koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ; LEP – Program za lokalni razvoj i zapošljavanje, projekat finansira EU, a provodi ILO i ReLoaD – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, koji finansira EU, a provodi UNDP.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) sprovodi projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ u okviru kojeg će posjetiti još 5, od ukupno 15 lokalnih zajednica u BiH, u kojima će održati javne debate o ulozi lokalnih zajednica i mogućnostima koje im nudi proces pristupanja EU.