Šesta debata o lokalnom razvoju: Kakanj na evropskom putu

‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Zaštita životne sredine bila je glavna tema šeste debate o lokalnom i ekonomskom razvoju, koju je Ured specijalnog predstavnika EU u BiH upriličio danas u Kaknju. Debata u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ izazvala je veliko interesovanje predstavnika javne uprave, lokalnih privrednika, organizacija civilnog društva i mladih.

„Drago nam je što smo u prilici da posjetimo opštinu Kakanj, kao jednu od dobro organizovanih lokalnih zajednica, koja posebnu pažnju ulaže u razvoj sporta i kulture, a bilježi i značajne privredne aktivnosti“, izjavio je šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark naglašavajući značaj lokalnih zajednica u BiH i svih njenih građana u procesu evropskih integracija.

Jedan od aktivnih učesnika debate bio je i ambasador Kraljevine Švedske u BiH Andres Hagelberg napominjući da je Švedska aktivno uključena u razvoj poslovnog ambijenta u BiH.

„Ambasada Švedske u BiH nastavila je sa realizacijom projekta Challenge to change koji je umjeren na razvoj malih i srednjih preduzeća, jer samo kroz razvoj i promociju preduzetništva, podršci inovativnim idejama možemo ostvariti održiv rast“, zaključio je Hagelberg.

Uz rudarski pozdrav „sretno“, učesnici debate ukazali su na činjenicu da su rudnik i termoelektarana nosioci privrednog razvoja Kaknja i glavni izvozni resurs. Osim pitanja o razvoju teške industrije i unapređenju uslova rada, učesnici debate interesovali su se i za projekte EU koji su namjenjeni razvoju poljoprivrede, organske proizvodnje i mljekarstva, a bilo je govora i o obrazovanju i zapošljavanju mladih.

„Suština dobre pripreme u procesu evropskih integracija sastoji se u kreiranju dobre strukture i strategije na lokalnom nivou“, izjavila je ekspertica iz Hrvatske Tamara Puhovski, naglašavajući da BiH ima susjeda na čijim se greškama može mnogo naučiti.

Ambasador Wigemark posjetio je fudbalski klub Mladost u mjestu Doboj pored Kaknja te uspješnu firmu koja se bavi proizvodnjom madraca “Delibašić Poliuretani”.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH, koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ, te ReLOaD – Regionalni projekat lokalne demokratije u Zapadnom Balkanu koji finansira EU, a provodi UNDP.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”, a sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, u okviru kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.