Debata u Prnjavoru: Obrazovanje uskladiti s tržištem rada

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Saradnja poslovnog i obrazovnog sektora jedan od je ključnih preduvjeta za ekonomski i održivi razvoj lokalne zajednice, jedan je od zaključaka javne debate održane u Prnjavoru 8. marta. Ovo je četvrta javna debata koju organizira Ured Specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH, a sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. Okupila je veliki broj poduzetnika, zvaničnika, aktivista, mladih i poljoprivrednika.

Domaćin i aktivni učesnik debate bio je šef Delegacije EU u BiH i sprecijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark, kojem se pridružio i italijanski ambasador u BiH Nicola Minasi.

„Ovdje smo da razgovaramo o svim važnim pitanjima sa građanima i nosiocima privrednog razvoja opštine Prnjavor i da čujemo njihova očekivanja od Evropske unije“, izjavio je ambasador Wigemark. Dodao je da procesi u okviru evopskih integracija nisu rezervisani samo za velike centre, poput Sarajeva ili Banja Luke, nego za sve lokalne zajednice u BiH, među kojima je i opština Prnjavor, sa izuzetnim razvojnim potencijalima.

Italijanski ambasador kazao je da iskustva njegove zemlje svjedoče da lokalne zajednice mogu napraviti iskorak u procesu evropskih integracija te se osvrnuo na veliki broj manjina u ovoj općini.

„Prnjavor je poznat kao mala Evropa sa velikim brojem nacionalnih manjina koje žive skladno“, kazao je Minasi.

Ambasador Wigemark posjetio je također mini sajam nacionalnih nošnji i tradicionalnih jela koji su organizirala udruženja nacionalnih manjina ove opštine te razgovarao s njihovim predstavnicima. Također je posjetio i dvije uspješne lokalne firme, Mladges Pak i Topling.

U diskusiji o izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU učestvovali su regionalni i domaći stručnjaci iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja.

Učesnici debate ukazali su na potrebu saradnje između obrazovnog i poslovnog sektora. „Ključ uspjeha kvalitetne poslovne klime i smanjenju nezaposlenosti leži u bližoj saradnji između institucija obrazovanja i poslovnog sektora“, kazala je stručnjakinja u oblasti obrazovanja Nina Branković.

Prisutni su iskoristili priliku da sa stručnjacima razgovaraju o unapređenju poslovne klime, uspostavljanju međuopštinske saradnje, ali i o pitanjima vezanim za energetsku efikasnost, pravima manjima i njihovoj saradnji sa matičnim zemljama, te prilikama koje proces evropskih integracija nudi mladima.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i odživom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ, te MEG – Projekat opštinskog ekološkog i ekonomskog upravljanja koji finansira vlada Švajcarske, a provodi UNDP.

U okviru projekta “Lokalna zajednica prEUzima inicijativu”, Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) posjećuje 15 lokalnih zajednica u BiH, te održava javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.