Značaj lokalnih inicijativa u procesu evropskih integracija

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Na drugoj debati o lokalnom ekonomskom razvoju održanoj 9. februara u Zvorniku se okupio veliki broj građana, poduzetnika, zvaničnika kao i predstavnika organizacija mladih srednjoškolaca i studenata. Domaćini debate, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“,kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, bili su šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark i ambasador Republike Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio, a u diskusiji su aktivno učestvovali domaći i regionalni eksperti.

„Osnovni cilj naših aktivnosti je da ukažemo na važnost lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, a na ovaj način imamo priliku da se sretnemo sa ljudima iz različitih sfera i sagledamo njihova iskustva i potrebe, ali i da istaknemo značaj pokretanja lokalnih inicijativa“, izjavio je Wigemark ukazujući na geografski značaj Zvornika i cijele regije Birač.

Ambasador Del Vechio, istakao je značaj projekta kojeg provodi Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

„Smatramo da je ključno pitanje prije svega motivisati građane BiH, a posebno mlade ljude, da aktivnije uzmu učešće u procesu evropskih integracija“, istakao je Del Vechio.

Glavne teme debate odnosile su se na rješavanje brojnih administrativnih problema koji opterećuju privredu, ali i mogućnostima za pristupanje fondovima Evropske unije namjenjenih razvoju turizma i podršci poduzetništva mladih u Zvorniku.

Govoreći o ulozi lokalnih zajednica u procesu evropskih integracija, regionalna ekspertica Mirjana Stanković navela je primjere dobrih praksi iz Republike Srbije i naglasila važnost aktivnog učešća građana u svim segmentima funkcionisanja lokalne uprave.

„Debata kojoj smo danas prisustvovali i diskusija u kojoj su građani otvoreno razgovarali o svim problemima predstavlja primjer dobrog javnog dijaloga“, zaključila je Stanković.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU, a koji izravno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica.

Ambasador Wigemark posjetio je i uspješnu firmu Smrčak, koja se bavi preradom gljiva, ljekovitog bilja, voća i povrća. Ova zvornička firma izvozi preko 96% svojih proizvoda na tržište Evropske unije. Ambasador je također posjetio i neprofitnu, edukativnu umjetničku galeriju “Paleta”. Galerija okuplja mlade talentirane studente i učenike, od 7 do 25 godina.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat ‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’ u okviru kojeg će posjetiti 15 lokalnih zajednica u BiH, te održati javne debate o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU. Prva debata održana je 8. februara u Gračanici.